Vad innebär ESF-projekt Digital mognad?

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har blivit beviljade stöd från Svenska ESF-rådet för att kunna göra en nationell skalning av digital mognad genom modellen och verktyget DiMiOS som är framtaget av Göteborgs universitet. Projektet pågår mellan 2021-03-01 till och med 2023-02-28.