Hur ser jag att jag har genomfört alla avsnitt och alla delar i ett avsnitt?

Klicka först på menyplattan, sedan menyknappen, där kan du se alla delavsnitt. De moment som är genomförda är grönmarkerade, de moment där en del av momentet har markerats är gulmarkerade. Ej genomfört moment har ingen symbol.