Anmälan

Offentlig upphandling som strategiskt verktyg- för verksamhets- och enhetschefer, projektledare och strateger