Anmälan

Introduktion i offentlig upphandling, LOU dag 1 - Genomgång av lagstiftningen