Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Framtidens lärande i välfärden

Banner Lärande.png

Välfärdens kompetensförsörjning är en av decenniets viktigaste frågor för offentlig sektor, som behöver fortsätta att rekrytera, utveckla och behålla medarbetare och ledare med rätt kompetens. Att skapa en kultur för lärande i organisationen ligger därför högt på agendan för många kommuner och regioner, som även uttryckt behov av kompetens och stöd i den utvecklingen. Därför gör vi nu en stor satsning tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) inom just lärande kultur.

Stärker välfärdens ledare och medarbetare

Genom den här satsningen vill vi stärka kommuners och regioners förutsättningar att skapa en struktur och kultur där välfärdens medarbetare ökar sin kompetens, utvecklas kontinuerligt och inspirerar och delar kunskap med varandra.

Vi bygger allt material utifrån ett digitalt on demand-upplägg, vilket innebär att du kommer att kunna ta del av det när det passar dig, i den takt du vill.

Utgår från forskning och användarbehov

I den här satsningen jobbar vi tillsammans med ett forskarråd för att se till att utbildningen är väl förankrad i aktuell forskning kring lärande och kompetensutveckling. Vi har dessutom bildat en referensgrupp med representanter från kommuner och regioner.

Forskarrådet består av

Andrea Eriksson, docent, KTH
Andrea Eriksson forskar främst om ledarskap och arbetsorganisation och utveckling av hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Mer om Andrea Erikssons forskning
 
Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet
Andreas Wallos forskning fokuserar särskilt på kompetensutvecklingsfrågor och mer specifikt hur chefer, ledare och HR-medarbetare skapar förutsättningar för lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Mer om Andreas Wallos forskning
 
Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
Anna Jonsson forskar om kunskap och lärande i organisationer och samhället, och intresserar sig för olika sätt att kommunicera forskning. Mer om Anna Jonssons forskning
 
Cecilia Bjursell, professor i pedagogik, Jönköpings universitet

Cecilia Bjursell är verksam som centrumledare för Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och leder forskningsmiljön Livslångt lärande, där ett tjugotal forskare ingår. Mer om Cecilia Bjursells forskning

Per-Erik Ellström, professor emeritus i pedagogik, Linköpings universitet
Per-Erik Ellström forskar, skriver och föreläser om lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, att leda förändring, evidensbaserad praktik och utvärdering. Mer om Per-Eriks forskning
 

Vill du veta mer?

För frågor om forskarrådet eller referensgruppen, kontakta oss på kursadmin@adda.se

Vill du ha nyhetsbrev om Framtidens lärande i välfärden? Skriv upp dig på vår intresselista!

Intresseanmälan - Framtidens lärande i välfärden

Jag är intresserad av att (flera alternativ är möjliga)

Produktionen är i Fas 1

I det här tidiga skedet av produktionen jobbar vi utforskande. Vi genomför vi bland annat en behovsanalys som kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Vill du veta mer eller vara med och påverka utbildningen? Skriv upp dig på vår intresselista

Jag vill veta mer om Framtidens lärande i välfärden

Var först med att få information om när vi lanserar Framtidens lärande i välfärden.

Mer om utbildningen

SKR logo

Utbildningen produceras tillsammans med SKR.

Planerad lansering: tredje kvartalet 2023.

SKR:s nio strategier

Utbildningen knyter an till SKR:s nio strategier för att möta kompetensutmaningen, bland annat genom att stärka ledarskapet och stödja medarbetarnas utveckling. 

Läs mer på SKR:s webb