Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Forskarråd

I den här satsningen jobbar vi tillsammans med ett forskarråd för att se till att utbildningen är väl förankrad i aktuell forskning kring lärande och kompetensutveckling. Vi har dessutom bildat en referensgrupp med representanter från kommuner och regioner.

Forskarrådet består av

Andrea Eriksson, docent, KTH
Andrea Eriksson forskar främst om ledarskap och arbetsorganisation och utveckling av hållbar och hälsosam arbetsmiljö. Mer om Andrea Erikssons forskning
 
Andreas Wallo, biträdande professor, Linköpings universitet
Andreas Wallos forskning fokuserar särskilt på kompetensutvecklingsfrågor och mer specifikt hur chefer, ledare och HR-medarbetare skapar förutsättningar för lärande och utveckling i det dagliga arbetet. Mer om Andreas Wallos forskning
 
Anna Jonsson, docent i företagsekonomi, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet
Anna Jonsson forskar om kunskap och lärande i organisationer och samhället, och intresserar sig för olika sätt att kommunicera forskning. Mer om Anna Jonssons forskning
 
Cecilia Bjursell, professor i pedagogik, Jönköpings universitet

Cecilia Bjursell är verksam som centrumledare för Encell vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping och leder forskningsmiljön Livslångt lärande, där ett tjugotal forskare ingår. Mer om Cecilia Bjursells forskning

Per-Erik Ellström, professor emeritus i pedagogik, Linköpings universitet
Per-Erik Ellström forskar, skriver och föreläser om lärande och kompetensutveckling i arbetslivet, att leda förändring, evidensbaserad praktik och utvärdering. Mer om Per-Eriks forskning