Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Utbildningar

Innovationsledning – masterclass för chefer

Denna masterclass är en fördjupningsutbildning i innovationsledning som riktar sig till dig som jobbar som chef i en offentlig organisation. Utbildningen förutsätter även att du har gått vår on demand-utbildning Innovationsledning, som du kan boka samtidigt eller köpa separat.


Nivå
Påbyggnadskurs
Pris
11 000 kr/15 750 kr
Till anmälan
Anmälan Innovationsledning - Masterclass för chefer

Kursdatum: 13 november + 27 november.

Omfattning: 2 heldagar med cirka två veckors mellanrum, kl. 09.00-16.00 båda dagarna, samt en återkopplingstimme några månader senare.

Kostnad

Alternativ 1: 15 750 kronor, Masterclass inkl. webbutbildningen Innovationsledning.
Alternativ 2: 11 000 kronor, Masterclass exkl. webbutbildningen Innovationsledning, för dig som redan har köpt den.

Om utbildningen

I denna masterclass bygger vi vidare på och fördjupar oss i det som du lärt dig i den heldigitala webbutbildningen Innovationsledning - att odla en innovativ organisation. Den utgår från gängse forskning inom innovationsledning, samt den internationella ISO-standarden för innovationsledning. 

Lärare är Leif Denti, forskare inom Innovationspsykologi vid Göteborgs universitet. 

Målet med utbildningen är att hjälpa dig som chef att stärka din förmåga att leda och främja innovation inom din organisation. Under utbildningen utforskar vi olika strukturer och strategier som är kända för att höja innovationsförmågan. Tillsammans med andra chefer kommer du fördjupa dig i betydelsen av en innovativ kultur och hur man kan påverka och forma kulturen för att främja innovation.

Efter utbildningen har du med dig praktiska råd, metoder och verktyg för att för att främja innovation och kreativitet, både på individnivå och i din roll som chef.

Upplägg

Masterclassen kommer att genomföras under två heldagar med en uppföljningstimme för att sammanfatta och återknyta till det som du har lärt sig. Dessutom ingår en hemläxa där du får skatta din egen nuvarande mognad inom innovationsledning med hjälp av ett diagnosverktyg och analysera detsamma.

Du får även boken Innovationspsykologi – nyckeln till det kreativa ledarskapet av Leif Denti och Martin Kreuger, som ett ytterligare stöd i arbetet med att främja innovation och få det att hända efter utbildningen.

 • Mer information samt boken Innovationspsykologi skickas ut efter att sista anmälningsdag passerat.
 • Du som köper paketet där webbutbildningen Innovationsledning ingår kommer att få tillgång till den under vecka 32 om du bokar under sommaren.

Utbildningens innehåll

Dag 1

Kreativitetens grunder: Så fungerar kreativitet och så blir du själv mer kreativ. Denna del kommer att fokusera på att hjälpa dig att utveckla din egen kreativitet och nytänkande genom att tillämpa olika metoder och tekniker.

Ledarskap: Som chef leder du andra. Vi går igenom den senaste forskningen på ledarskap och ser hur ett tillitsfullt och transparent ledarskap stimulerar innovationsförmåga i organisationer.

Teamet: Utveckla medarbetarnas kreativitet och innovationsförmåga. Du kommer som chef att lära dig att skapa en miljö där medarbetarna kan utveckla och uttrycka sin kreativitet, samt strategier för att främja samarbete och innovation inom teamet.

Personlighet, motivation och belöningar: Vad gör att människor vill bidra med sina idéer? Hur bör belöningssystem hanteras för att stimulera kreativa beteenden? Du introduceras till olika tillvägagångssätt för att belöna och motivera innovation. Vi går också igenom det senaste inom personlighetsforskningen.

Hemläxa mellan kursdagarna

Mellan kursdagarna kommer du få tillgång till ett diagnosverktyg och en mognadsmodell för att utvärdera din organisations nuvarande mognadsnivå inom innovationsledning och analysera denna. 

Dag 2

Strukturella förutsättningar för innovationsförmåga: Denna del kommer att fokusera på strukturer i organisationer som stöttar innovationsförmåga. Vad skiljer organisationer som är innovativa från icke-innovativa organisationer? Vi går igenom organisering, roller och andra förutsättningar.

Innovationsprocessen: Från idéer till innovationer. Denna del kommer att fokusera på att utforska olika steg och aspekter av den innovativa processen och hur man kan navigera genom den för att skapa framgångsrika innovationer.

Innovativ kultur: Vad menas med en innovativ kultur och hur kan den påverkas? Du kommer att introduceras till strategier och verktyg för att forma och främja en kultur som gynnar innovation.

Avslutning, separat tillfälle

Masterclassen avslutas med en återkopplingstimme där du får möjlighet att sammanfatta och reflektera över det du har lärt dig under utbildningen. Dessutom kommer vi att diskutera hur du kan tillämpa dina nya kunskaper och verktyg i din egen professionella kontext.

Efter genomgången utbildning ska du kunna:

 • Tillämpa olika metoder och tekniker för att utveckla din egen kreativitet och använda den som en resurs i innovationsprocessen.
 • Förstå din roll som ledare för att främja innovation, och tillämpa strategier för att väcka inre motivation hos de du leder.
 • Känna till de strukturella förutsättningarna för innovationsförmåga.
 • Känna till motivationsgrunderna bakom kreativa initiativ och hur du skapar en miljö där medarbetarna kan utveckla och uttrycka sin kreativitet.
 • Identifiera och förstå betydelsen av en innovativ kultur och hur den kan påverka organisationens innovationsförmåga.
 • Tillämpa olika strategier och verktyg för att forma och främja en kultur som främjar innovation.
 • Känna till den generella innovationsprocessen och tillämpade former.
 • Använda belöningssystemet för att stimulera och belöna kreativa beteenden inom den egna organisationen.
 • Förmedla kunskap om strategier som främjar samarbete och innovation inom teamet samt kunna tillämpa dessa strategier för att maximera teamets innovationsförmåga.

Rickard Ahlberg

Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 55 15
070-686 79 15

Anmäl dig - knapp

Den här utbildningen bokas via ett särskilt formulär.

För vem?

För dig som slutfört on demand-utbildningen Innovationsledning - att odla en innovativ organisation och som vill fördjupa dig i hur du som chef kan öka din och din organisations innovationsförmåga.

Hur?

Två lärarledda digitala utbildningsdagar med cirka 14 dagar emellan, samt en avslutande återkopplingstimme med fokus på tillämpning av dina nyvunna kunskaper. Alla deltagare får även boken Innovationspsykologi som kursledaren Leif Denti skrivit tillsammans med Martin Kreuger.

Lärare: Leif Denti

Leif Denti

Leif Denti har sin doktorsgrad från Göteborgs universitet, där han är universitetslektor vid Psykologiska institutionen. Leif leder där utbildningar i innovation, ledarskap och gruppdynamik. Hans huvudsakliga forskningsområde omfattar projektledares påverkan på kreativitet och innovation i organisationer. Han är också gästföreläsare vid Chalmers Tekniska Högskola, där han undervisar i ledarskap och innovation.

Boken Innovationspsykologi ingår!

Palle Lundberg om innovation

Lyssna till vad Palle Lundberg, vd för SKR, har att säga om utbildningen i Innovationsledning

1,06 min

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta oss via e-post och ange vad du vill ha hjälp med så återkommer vi så snart vi kan!

Tel:
08 709 59 00 (vxl)
Skicka e-post