Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Webbutbildningar

Rehabiliteringskoordinering

Nivå
Grundkurs
Pris
400 kr ex. moms
e-Learning

Webbaserat

Lediga platser:
Obegränsat

I hälso- och sjukvården finns idag rehabiliteringskoordinatorer som stödjer kvinnor och män i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen, en funktion som har utvecklats under flera års tid. Syftet är att underlätta för patienten att återgå till eller inträda i arbetslivet. Denna webbaserade grundutbildning riktar sig till dig som är ny rehabiliteringskoordinator och till dig som är verksamhetschef.

Denna utbildning har tagits fram utifrån tidigare överenskommelser mellan staten och SKR inom området sjukskrivning och rehabilitering, där funktion för koordinering ingick som ett av områdena. Från och med 1 februari 2020 gäller en ny lag om koordineringsinsatser för sjukskrivna patienter som har behov av individuellt stöd för att kunna återgå till eller inträda i arbetslivet. Med anledning av den nya lagens tillkomst kommer utbildningen att omarbetas en del utifrån lagens intentioner. Omarbetningen kommer att ske under 2024.

Utbildningen går igenom rehabiliteringskoordinatorns uppdrag, ansvarsområden och samverkan med andra aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

Utbildningen har justerats och uppdaterats utseendemässigt september 2023 

Instruktion till webbutbildningen 

Utbildningen är indelad i sex kapitel som tar 30-45 minuter vardera, beroende på förkunskaper. Materialet är även berikat med fördjupningar och patientfall som tillkommer utöver detta.

Olika målgrupper

• Kapitel 1 är en introduktion som riktar sig till alla.

• Kapitel 2, 3, 4 och 6 riktar sig till rehabiliteringskoordinatorer.

• Kapitel 5 riktar sig till verksamhetschefer och övrig ledning.

Syftet med utbildningen är att du som:

• Rehabiliteringskoordinator ska få grundläggande och tillämpbar kunskap om uppdraget, vilka framgångsfaktorer som finns och hur vårdenheten på bästa sätt kan stödja patienten i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen.

• Verksamhetschef/arbetsledare ska få grundläggande och praktiskt tillämpbar kunskap för att kunna rekrytera och introducera medarbetare till uppdraget samt arbetsleda rehabiliteringskoordinatorer.

OBS! Innan du anmäler dig på denna utbildning, kontrollera gärna med din organisation om ni har en regionlicens och hur du då ska göra för att få tillgång till utbildningen. 

Regionlicens innebär att hela organisationen, dvs även vårdgivare som har avtal med regionen, får obegränsad tillgång till utbildningen under 12 månader.

Läs mer om koordineringsinsatser på SKR:s hemsida: https://skr.se/skr/halsasjukvard/forsakringsmedicin/koordineringsinsatser.1033.html

Tommy Eriksson

Tommy Eriksson

Rådgivare
Adda Kompetens
08-709 59 81
070-527 59 81

Adda Lärplattform

Har du redan köpt utbildningen? Logga in via Addas Lärplattform, dit du fått ett separat inlogg. 

Har du frågor om utbildningen?

Kontakta oss via e-post och ange vad du vill ha hjälp med så återkommer vi så snart vi kan!

Tel:
08 709 59 00 (vxl)
Skicka e-post