Varför ser jag inte mina utbildningar när jag loggar in på lärplattformen?

Om du har anmält dig till en utbildning individuellt ska dessa visas på din personliga Dashboard när du loggat in. Ser du inte en utbildning kan det vara så att din anmälan inte gått igenom, eller att din tillgång till den ha gått ut.

Det kan också vara så att du har tillgång till utbildningar genom medlemskap i vårt Kompetensforum för digital mognad. Då behöver du be om instruktioner från din lokala kontaktperson för hur du skapar ett konto och får tillgång till din anpassade Dashboard.

Om du redan har en anpassad Dashboard för Kompetensforum för digital mognad hittar du dina personliga utbildningar genom att klicka på Mitt lärande under avsnittet Navigation.