Hur länge har jag tillgång till min utbildning?

Du har tillgång till din utbildning i 365 dagar från den dag du bokat och fått tillgång till utbildningen (inte från den dagen du loggat in).