Hur påbörjar jag en utbildning som jag anmält mig till?

Många av våra utbildningar är webbutbildningar, vilket innebär att de är heldigitala och du kan gå dem när du vill genom vår lärplattform, i den takt som passar dig.  

För att starta en webbutbildning klickar du på utbildningens namn. Då kommer du till utbildningens huvudsida, där du kan hitta information, utbildningsmaterial, uppgifter och annat relaterat till utbildningen. 

Om du ska gå en lärarledd utbildning, fysisk eller digital, får du mer information om utbildningen i din anmälningsbekräftelse eller i ett separat mejl från oss.