Så arbetar vi med LOU - Lagen om upphandling

När Adda Inköpscentral genomför ramavtalsupphandlingar och inrättar dynamiska inköpssystem följer vi upphandlingslagstiftningen, i första hand lagen om offentlig upphandling (LOU).

Juridik2_786x370.jpg

I sina uppdrag tillämpar Adda AffärsConcept även lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

Upphandlingslagstiftningen reglerar förfaranden för offentlig upphandling och utgår ifrån EU:s upphandlingsdirektiv. Alla upphandlande myndigheter måste följa de direktiven samt andra lagar och regler som gäller för upphandling av varor, tjänster eller byggentreprenader.

Eftersom att vi alltid vill uppnå bästa tänkbara affär för våra kunder arbetar vi aktivt för att nyttja de alla verktyg som bestämmelserna i de olika lagarna erbjuder.

Kommentarer (0)
Skriv en kommentar