Kontakt till koncernledningen

Här hittar du Addas koncernledning och deras kontaktuppgifter. Du kan även hitta medarbetare i andra delar av koncernen. Du väljer vad du vill se genom att klicka i det du är intresserad av.

1. Koncern/bolag

2. Arbetsområde

 • Agnes Fransén

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 21
  Mobil:
  072-997 60 87
  E-post:
  Skicka här
 • Alicia Höglund

  Alicia Höglund

  Kundsupport, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  073 862 38 14
  E-post:
  Skicka här
 • Alva Eriksson

  Junior affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 82
  Mobil:
  070 984 07 74
  E-post:
  Skicka här
 • Amanda Landberg

  Inköpare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 55 01
  Mobil:
  072 884 51 41
  E-post:
  Skicka här
 • Amanda Roos

  Kundsupport, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08- 709 55 96
  Mobil:
  072 889 91 85
  E-post:
  Skicka här
 • Amina Blivik

  Amina Blivik

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 69
  Mobil:
  073 445 82 03
  E-post:
  Skicka här

  Amina hanterar uppdrag inom organisations- och processutveckling inom hela försörjningsprocessen. Hon arbetar bland annat med utvecklingsuppdrag inom inköpsorganisationer, regional samverkan av inköp, samt projektkoordinering och projektledning.

  Amina har erfarenhet av att projektleda och genomföra komplexa upphandlingar inom hela upphandlingsprocessen, från förstudiefas till implementering och uppföljning. Hon har också kunskap inom säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad upphandling. Vidare har Amina arbetat strategiskt med kategoriarbete, framförallt inom entreprenad och tekniska konsulter.

  I grunden är Amina fastighetsekonom och har kunskap inom områdena finansiering, värdering, fastighets- och handelsrätt. Hon har i tidigare arbete även fördjupat sig inom samarbets- och inköpsmodeller, särskilt inom partneringavtal.

 • Anders Ankarberg

  Utbildningsdesigner, Adda Kompetens

  Telefon:
  08-709 59 99
  Mobil:
  076-895 28 78
  E-post:
  Skicka här
 • Anders Häggqvist

  Kundsupport

  Telefon:
  087095945
  Mobil:
  0728845684
  E-post:
  Skicka här
 • Andreas Holmer

  Andreas Holmer

  Regionalt inköpsstöd Kalmar, Jönköping, Östergötland, Gotland, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 66 93
  Mobil:
  072 999 42 81
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Borgstedt

  Anna Borgstedt

  Kontorsansvarig, Adda

  Telefon:
  08 709 55 57
  Mobil:
  072 889 91 95
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Hankers

  Anna Hankers

  Kommunikationsansvarig, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 50
  Mobil:
  072 539 97 42
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Lantz

  Anna Lantz

  Kommunikatör, Adda

  Telefon:
  08 709 55 45
  Mobil:
  072 997 20 59
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Larsson

  Anna Larsson

  Bolagsjurist, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  Mobil:
  072 517 34 74
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Löfström

  Anna Löfström

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 97
  Mobil:
  072 999 42 70
  E-post:
  Skicka här
 • Anna Törnqvist

  Anna Törnqvist

  Regionalt inköpsstöd Skåne, Blekinge, Kronoberg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 10
  Mobil:
  072 503 73 13
  E-post:
  Skicka här
 • Annelie Duvfa

  Annelie Dufva

  Projektledare, Adda

  Telefon:
  08 709 59 12
  Mobil:
  072 540 57 44
  E-post:
  Skicka här
 • Anton Samuelsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 86
  Mobil:
  072 998 11 65
  E-post:
  Skicka här
 • Beatrice Hodo

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 75
  Mobil:
  072 998 11 73
  E-post:
  Skicka här
 • Camilla Stiller

  Camilla Stiller

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 62 01
  Mobil:
  072 254 59 57
  E-post:
  Skicka här

  Camilla arbetar med upphandling, rådgivning och uppföljning och har stor erfarenhet av upphandling inom universitet, kommun och inköpscentral. Hon har främst erfarenhet av upphandling av varor och tjänster inom LOU, med gedigen erfarenhet av projektledning, avtalsförvaltning och e-handel. Camilla har en magisterexamen inom naturvetenskap och är certifierad upphandlare.

 • Carina Norgren

  Ekonomi- och HR-chef, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 43
  Mobil:
  072 724 32 68
  E-post:
  Skicka här
 • Carl-Erik Ewerts

  Carl-Erik Ewerthz

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 69
  Mobil:
  076 526 90 69
  E-post:
  Skicka här

  Carl-Erik arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövning. Han genomför upphandlingar inom bland annat varor, tjänster, kommunikationstjänster, tekniska konsulttjänster och IT-system. Carl-Erik har en juristexamen med inriktning mot kommersiell kontraktsrätt och en ekonomiekandidatexamen från Stockholms universitet.

 • Caroline Lagergren

  Kommunikatör och ledningsassistent, Adda

  Telefon:
  08 709 55 87
  Mobil:
  076 895 28 69
  E-post:
  Skicka här
 • Caroline Paues

  Caroline Paues

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 03
  Mobil:
  076 125 19 21
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Hon har erfarenhet av strategiskt och operativt upphandlingsarbete från statlig myndighet och kommun. Caroline har en politices kandidatexamen från Karlstads universitet med inriktning mot rättsvetenskap.

 • Caroline Tottie

  Caroline Tottie

  Kategoriansvarig Kontor och Förbrukning, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 76
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Cecilia Drott

  Kategoriansvarig Vårdrelaterad förbrukning och läkemedel, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 81
  Mobil:
  072 998 11 87
  E-post:
  Skicka här
 • Cecilia Gerger

  Kommunikationschef, Ledning, Adda

  Telefon:
  08 709 59 05
  Mobil:
  070 509 40 18
  E-post:
  Skicka här
 • Cen Chen

  Cen Chen

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 09
  Mobil:
  072 546 15 32
  E-post:
  Skicka här

  Cen arbetar med strategisk rådgivning i offentlig upphandling och genom hela försörjningsprocessen från analys av data till projektledning och implementering. Hon har drygt tio års branscherfarenhet inom inköp, upphandling, rådgivning, projektledning, styrning och analys.

  Med en mycket bred kompetens leder, genomför och kvalitetssäkrar Cen komplicerade uppdrag inom bland annat varu-, tjänste-, it- och medicinteknikområdet. Cen har sedan tidigare en bakgrund som upphandlingskonsult och har nu en roll som senior affärsrådgivare inom Adda AffärsConcepts verksamhetsområde Styrning och analys. Cen är ekonom i grunden med inriktning mot marknadsföring.

 • Charlotte Dagnäs

  Charlotte Dagnäs

  Kategoriansvarig professionella tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 86
  Mobil:
  072 584 74 47
  E-post:
  Skicka här
 • Charlotte Murray

  Affärsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 09
  Mobil:
  072 582 79 69
  E-post:
  Skicka här

  Charlotte har gedigen erfarenhet av offentlig upphandling, rådgivning och utredning. Hon har under flera år arbetat med ledning och utveckling av upphandlingsverksamhet. Dessutom har hon omfattande erfarenhet av att hålla utbildningar samt leda, genomföra och kvalitetssäkra komplicerade upphandlingar. Charlotte är jurist med inriktning mot upphovsrätt och kommersiell avtalsrätt.

 • Christina Hedlycke

  Metod- och processansvarig

  Telefon:
  08 709 55 23
  Mobil:
  072 567 66 46
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Irlén

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 97
  Mobil:
  072 966 19 45
  E-post:
  Skicka här
 • Christina Öhlund

  Avtalsansvarig förbrukningsmaterial, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 35
  Mobil:
  072 584 74 46
  E-post:
  Skicka här
 • Clara Wadman

  Clara Wadman

  Avtalsansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 66
  Mobil:
  072 994 79 56
  E-post:
  Skicka här
 • Daniel Frediksson

  Daniel Fredriksson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  031 701 62 02
  Mobil:
  072 729 05 60
  E-post:
  Skicka här

  Daniel är upphandlingskonsult, arbetar med rådgivning och genomför upphandlingar inom varor och tjänster inom LOU. Han har vana av att projektleda och genomföra olika typer av komplexa upphandlingar och ramavtalsupphandlingar. Dessutom har han flera års erfarenhet av taktiskt och strategiskt inköpsarbete både inom privat och offentlig sektorn. Daniel har en kandidatexamen från Maskiningenjörsprogrammet samt en från Industriell ekonomi.

 • Daniel Yousefi

  Daniel Yousefi

  Operativ HR-chef

  Telefon:
  08 709 59 93
  Mobil:
  072 749 72 51
  E-post:
  Skicka här
 • David Westberg

  David Vestberg

  Kategoriansvarig fastighetsnära varor och tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 64
  Mobil:
  072 889 91 59
  E-post:
  Skicka här
 • Delia Ander

  Delia Ander

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 12
  Mobil:
  072 884 56 51
  E-post:
  Skicka här

  Delia Ander arbetar som Senior Upphandlingskonsult på AffärsConcept sedan juni 2018 och genomför upphandlingar av tjänster och entreprenader. Hennes tjänst på AffärsConcept innefattar även rådgivning i upphandlingsfrågor, vara ombud vid överprövningar samt genomföra utredningar inom upphandlingsområdet. Delia har en Magisterexamen med inriktning i European Business Law and Administration från Lunds universitet, en fil.kand. med huvudämne handelsrätt/ EU-rätt från Lunds universitet och en juristexamen från Rumänsk Amerikanska Universitetet i Bukarest.

 • Ebba Bertilsson

  Ebba Bertilsdotter

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 13
  Mobil:
  072 508 19 07
  E-post:
  Skicka här
 • Ebba Melchior

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 66 90
  Mobil:
  072 999 24 18
  E-post:
  Skicka här
 • Egil Ceylan

  Bolagsjurist, Adda

  Telefon:
  040-661 62 25
  Mobil:
  076-895 28 77
  E-post:
  Skicka här
 • Elham Ali

  Elham Ali

  Inköpare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 43
  Mobil:
  072 370 41 20
  E-post:
  Skicka här
 • Elin Eriksson

  Elin Eriksson

  Marknadskommunikatör, Adda

  Telefon:
  08 709 59 80
  Mobil:
  072 254 59 51
  E-post:
  Skicka här
 • Elin Waara

  Bolagsjurist, Adda

  Telefon:
  Mobil:
  073 862 38 13
  E-post:
  Skicka här
 • Elisabeth Molin

  Elisabeth Molin

  Administrativ chef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 26
  Mobil:
  070 305 22 70
  E-post:
  Skicka här

  Elisabeth har ansvar för arbetsledning, utveckling och uppföljning av verksamheten samt budget och kvalitetssäkring. Dessutom arbetar hon med frågor kring upphandling, rådgivning, utredning och uppföljning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Hon har omfattande erfarenhet av att leda och genomföra kvalificerade upphandlingar inom flera områden. Elisabeth är utbildad sjuksköterska och lärare och har högskoleutbildning i offentlig upphandling från Södertörns Högskola.

 • Emelie Risberg Hellström

  Koordinator och kommunikatör, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 55 94
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Emelie Sangré

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 01
  Mobil:
  072 998 11 94
  E-post:
  Skicka här
 • Emilia Broniarczyk

  Emilia Broniarczyk

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 22
  Mobil:
  070 386 55 79
  E-post:
  Skicka här
 • Emma Backlund

  T.f Avtalsansvarig kontor och förbrukning, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 30
  Mobil:
  070 984 02 84
 • Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  Eva-Lotta Löwstedt Lundell

  VD Adda, Ledning, koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 19
  Mobil:
  070 270 37 98
  E-post:
  Skicka här
 • Fazile Giuney

  Avtalsansvarig Social tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 99
  Mobil:
  073 384 00 19
  E-post:
  Skicka här
 • Felix Bång

  Ekonomiassistent, Adda

  Telefon:
  08 709 55 04
  Mobil:
  072 884 51 45
  E-post:
  Skicka här
 • Fia Hendar

  Bolagsjurist, Adda AB

  Telefon:
  040 661 62 15
  Mobil:
  070 984 07 99
  E-post:
  Skicka här
 • Fredrik Lovén

  Fredrik Lovén

  Chef kundstöd, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 36
  Mobil:
  072 535 40 76
  E-post:
  Skicka här
 • Frida Skårner

  Kategoriansvarig Sociala tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 27
  Mobil:
  076 761 58 27
  E-post:
  Skicka här
 • Gabriel Michélsen

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 59 28
  Mobil:
  070-984 08 74
  E-post:
  Skicka här
 • Gabriella Lundin

  Gabriella Lundin

  Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC

  Telefon:
  08 709 59 38
  Mobil:
  072 723 89 11
  E-post:
  Skicka här
 • George Umunna

  Operativ Ekonomichef, Adda AB

  Telefon:
  08 709 55 84
  Mobil:
  070 293 52 45
  E-post:
  Skicka här
 • Giusi Mulara

  Koordinator / Kommunikatör Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 59 16
  Mobil:
  072 884 56 89
  E-post:
  Skicka här
 • Gussun Albadri

  Gussun Albadri

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 30
  Mobil:
  072 997 20 87
  E-post:
  Skicka här

  Gussun arbetar med verksamhetskritiska upphandlingar med höga krav på kvalitet och leverans. Hon har stor förståelse för kopplingen mellan avtal och affärer och har ett helhetsperspektiv som resulterar i affärsmässiga avtal och hon hjälper kunden att uppnå sina övergripande mål. Hon har lång erfarenhet av projektledning och bred kompetens inom hela upphandlingsprocessen, från strategiarbete till implementering och uppföljning. Hon har även erfarenhet av specialförfaranden såsom förhandlat förfarande och selektivt förfarande samt att inrätta dynamiska inköpssystem.

  I Gussuns roll som senior affärsrådgivare och jurist inom verksamhetsområdet Upphandlings- och affärsjuridik ingår även att vara ombud i överprövningsprocesser, genomföra rättsutredningar med riskavvägningar och rekommendationer, samt att kvalitetssäkra uppdrag med affärsmässighet i fokus. Som tillägg har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska och håller utbildningar inom offentlig upphandling och avtalsrätt. Gussun har en affärsjuridisk masterexamen från Linköpings universitet.

 • Gustav Blomberg

  Gustav Blomberg

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 13
  Mobil:
  076 146 87 13
  E-post:
  Skicka här

  Gustav arbetar med upphandling, rådgivning, utredning och överprövningar samt utbildar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bl.a. försäkringsförmedling, revisionstjänster, kommunikationstjänster och distributionstjänster. Gustav har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot internationell miljörätt och är notariemeriterad vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

 • Hanna Elvmyren

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 78
  Mobil:
  072 966 19 33
  E-post:
  Skicka här
 • Hanna Peric

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 92
  Mobil:
  072 999 42 76
  E-post:
  Skicka här
 • Hannele Söderholm

  Hannele Söderholm

  Ansvarig kundsupport, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 06
  Mobil:
  076 125 19 24
  E-post:
  Skicka här
 • Hannes Härfast

  Hannes Härfast

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 41
  Mobil:
  072 370 41 18
  E-post:
  Skicka här

  Hannes arbetar med upphandling, överprövning, utredning samt strategisk och juridisk rådgivning. Han genomför upphandlingar inom samtliga segment. Hannes har erfarenhet av att genomföra komplexa utredningar kring strategiskt viktiga frågor inom offentlig upphandling och närliggande rätts- och ämnesområden. Han har läst juristprogrammet vid Uppsala Universitet med inriktning mot offentlig upphandling samt straff- och processrätt.

 • Heidi Karlander

  Heidi Karlander

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 46
  Mobil:
  072 584 74 41
  E-post:
  Skicka här

  Heidi arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövning samt håller utbildningar. Hon har lång erfarenhet av att tillämpa LOU och LUF i upphandlingar av många typer av varor och komplexa tjänster. Utöver detta har hon arbetat med internationella upphandlingsprojekt på både svenska och engelska. Heidi har erfarenhet av att implementera och förvalta avtal samt att förhandla med leverantörer både under upphandlingsprocessen och under efterföljande avtalsperiod. Heidi har en affärsjuridisk magisterexamen från Linköpings universitet.

 • Helena Eggens

  Helena Eggens

  Avtalsansvarig Fastighetsnära varor, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 55
  Mobil:
  072 889 91 92
  E-post:
  Skicka här
 • Helena Ottosson

  Helena Ottosson Kraus

  Verksamhetsområdeschef, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 49
  Mobil:
  072 528 41 30
  E-post:
  Skicka här

  Helena arbetar med att genomföra upphandlingar, skriva utredningar och agera ombud i överprövningar. Hon ansvarar också för rådgivning inom offentlighet och sekretess samt utbildar inom offentlig upphandling. Hon genomför och leder olika typer av upphandlingar, avseende bl.a. reklam- och kommunikationstjänster, konsulttjänster och profilprodukter. Helena har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot processrätt.

 • Helena Rosborg

  Ledningsassistent, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 55 50
  Mobil:
  076-895 28 53
  E-post:
  Skicka här
 • Helena Sävefjärd

  Helena Sävefjärd

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  031 701 66 99
  Mobil:
  073 862 38 08
  E-post:
  Skicka här
 • Henrik Ellung

  Henrik Ellung

  Kategoriansvarig gata och park, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 07
  Mobil:
  076 125 19 25
  E-post:
  Skicka här
 • Henrik Nottorp

  Henrik Nottorp

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 90
  Mobil:
  072 999 24 38
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Engberg

  Ida Engberg

  Kategoriansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 94
  Mobil:
  072 546 15 41
  E-post:
  Skicka här
 • Ida Ketonen

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  040 661 62 14
  Mobil:
  072 884 56 73
  E-post:
  Skicka här

  Ida stöttar organisationer i utvecklingen av deras försörjningsprocesser och -strategier. Som erfaren förändringsledare leder hon uppdrag inom rådgivning, organisations- och strategiutveckling samt projektledning. Ida är certifierad projektledare, expert på hållbarhets- och mångfaldsfrågor samt en erfaren utbildare.

 • Iman Mojarrad

  Inköpare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 40
  Mobil:
  072 889 91 50
  E-post:
  Skicka här
 • Inga Belaja

  Inga Belaja

  Redovisningsansvarig, Adda

  Telefon:
  08 709 59 65
  Mobil:
  072 450 01 35
  E-post:
  Skicka här
 • Ingrid Hammarstrand

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 67
  Mobil:
  072 966 19 37
  E-post:
  Skicka här
 • Jennifer Rosenberg

  Jennifer Rosenberg

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 33
  Mobil:
  072 889 91 67
  E-post:
  Skicka här
 • Jenny Birkestad

  Affärsområdeschef Adda Kompetens

  Telefon:
  08 452 76 42
  Mobil:
  072 580 79 46
  E-post:
  Skicka här
 • Jenny Åberg

  Jenny Åberg

  Avtalsansvarig sociala tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 16
  Mobil:
  072 508 19 01
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Elvén

  Jesper Elvén

  IT-koordinator, Adda

  Telefon:
  08 709 59 54
  Mobil:
  072 535 40 55
  E-post:
  Skicka här
 • Jesper Nyeröd

  Jesper Nyreröd

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 54
  Mobil:
  072 889 91 84
  E-post:
  Skicka här
 • Jessica Almqvist

  Koordinator och kundsupport, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 72
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Jessica Grufstedt

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  031 7016692
  Mobil:
  076 895 28 87
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Lack

  Joel Lack

  Bolagsjurist, Adda

  Telefon:
  08 709 55 37
  Mobil:
  072 994 79 54
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Silfverberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 85
  Mobil:
  072 998 11 64
  E-post:
  Skicka här
 • Joel Valtanen

  Joel Valtanen

  Regionalt inköpsstöd Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 98
  Mobil:
  072 999 42 80
  E-post:
  Skicka här
 • Johan Stenberg

  Johan Stenberg

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 95
  Mobil:
  072 997 20 95
  E-post:
  Skicka här
 • John Rova

  Kundsupport, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 67
  Mobil:
  072 994 79 74
  E-post:
  Skicka här
 • John Torbjörnsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  john.torbjornsson@adda.se
  Mobil:
  08 709 59 44
  E-post:
  Skicka här
 • Jonas Backelin

  Objektspecialist, Adda Kompetens

  Telefon:
  08-709 55 25
  Mobil:
  076-764 79 56
  E-post:
  Skicka här
 • Jonas Frändestam

  Jonas Frändestam

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 34
  Mobil:
  076 213 49 53
  E-post:
  Skicka här

  Jonas arbetar med upphandling och rådgivning samt håller utbildningar inom offentlig upphandling. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena för bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har mångårig erfarenhet av inköp och upphandling från både offentlig och privat sektor med fokus på t.ex. fordon, IT-system, telefontrafik och måleriprodukter. Jonas är civilingenjör med examen från Luleå tekniska högskola.

 • Julia Larsson

  Förändringsledare, Adda Kompetens

  Telefon:
  Mobil:
  070-656 35 67
  E-post:
  Skicka här
 • Karen Arista

  Karen Arista Lindqvist

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 52
  Mobil:
  072 999 24 27
  E-post:
  Skicka här

  Karen har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot EU-, miljö- och handelsrätt. Karen är senior affärsrådgivare och ansvarar för att självständigt planera samt genomföra upphandlingar. Karen genomför och projektleder upphandlingar inom LOU och LUF avseende bland annat konsulttjänster (baserade på ABK 09/AMA AF Konsult), fastighetstjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader (baserade på AB 04 och ABT 06/AMA AF). Karen har även erfarenhet av AFF upphandlingar.

  Karen biträder upphandlande myndigheter och enheter i ett stort antal överprövningsprocesser samt agerar juridisk rådgivare. Karen ger även löpande kvalificerad rådgivning i upphandlings- och sekretessfrågor och upprättar rättsutredningar. Karen har gedigna teoretiska och praktiska kunskaper om upphandlingslagstiftningen, dess tillämpning och gällande praxis. Utöver detta är Karen kursledare och har en mångårig erfarenhet av att kontinuerligt och självständigt hålla utbildningar och kurser inom offentlig upphandling.

 • Karin Sköld

  Karin Sköld

  Redovisningsansvarig

  Telefon:
  08 709 55 27
  Mobil:
  072 186 22 52
  E-post:
  Skicka här
 • Karin Svahn

  Utbildningsstrateg, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 55 98
  Mobil:
  076 797 89 54
  E-post:
  Skicka här
 • Klas Björéus

  Kategoriansvarig bygg och fastighet, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 998 11 55
  E-post:
  Skicka här
 • Kristin Holmqvist

  Avtalsansvarig Vårdrelaterad förbrukning och Läkemedel, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 884 51 47
  E-post:
  Skicka här
 • Kristin Tallbo

  Kristin Tallbo

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 96
  Mobil:
  072 999 42 56
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Clareman

  Lena Clareman

  Internkommunikationsansvarig, Adda

  Telefon:
  08 709 55 00
  Mobil:
  072 567 66 31
  E-post:
  Skicka här
 • Lena Wettergren

  Lena Wettergren

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 63
  Mobil:
  072 580 79 50
  E-post:
  Skicka här
 • Li Langemark

  Li Langemark

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 59
  Mobil:
  072 999 42 99
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Björnådal

  Lina Björnådal

  Bid Manager, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 48
  Mobil:
  072 580 79 41
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Lidell

  Lina Lidell

  Omvärldsstrateg, Adda

  Telefon:
  08 709 55 22
  Mobil:
  072 567 66 32
  E-post:
  Skicka här
 • Lina Nyman

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 80
  Mobil:
  072 998 11 86
  E-post:
  Skicka här
 • Linda Karlsson

  Uppföljningscontroller, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 59 79
  Mobil:
  072-889 91 76
  E-post:
  Skicka här
 • Linn Isacson

  Linn Isacson

  Produktkoordinator, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 59 92
  Mobil:
  072 720 29 72
  E-post:
  Skicka här
 • Linnea Jonze

  Linnea Jonze Sparrings

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 08
  Mobil:
  072 582 79 68
  E-post:
  Skicka här

  Upphandlingskonsult, arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar inom bland annat varor och tjänster. Linnea har en juristexamen från Uppsala universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Linnéa Nilsson

  Linnéa Nilsson

  Avtalsansvarig kontor och förbrukning

  Telefon:
  08 709 55 60
  Mobil:
  072 997 60 54
  E-post:
  Skicka här
 • Louise Grünberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 74
  Mobil:
  072 998 11 70
  E-post:
  Skicka här
 • Louise Mellander

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 72
  Mobil:
  072 584 74 68
  E-post:
  Skicka här
 • Madelene Malmstedt

  Madelene Malmstedt

  Avtalsansvarig, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 94
  Mobil:
  072 997 20 86
  E-post:
  Skicka här
 • Magnus Wallbert

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 66
  Mobil:
  072 584 74 48
  E-post:
  Skicka här
 • Maja Nilsson

  Uppföljningscontroller, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040-685 25 98
  Mobil:
  076-895 28 93
  E-post:
  Skicka här
 • Marcus Juthage

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  0317016694
  Mobil:
  072 998 11 66
  E-post:
  Skicka här
 • Maria Dahlberg

  Maria Dahlberg

  Produkt- och marknadsansvarig, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 59 17
  Mobil:
  070 299 72 69
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Eklund

  Marie Eklund

  Avtalsansvarig HR, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 38
  Mobil:
  072 884 56 82
  E-post:
  Skicka här
 • Marie Leifsdotter

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 75
  Mobil:
  072 720 29 75
  E-post:
  Skicka här
 • Marilouise Berg

  Marilouise Berg

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 93
  Mobil:
  072 997 20 85
  E-post:
  Skicka här
 • Marita Lohmander

  Marita Lohmander

  Kategoriansvarig utbildning och lärande, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 02
  Mobil:
  072 546 15 38
  E-post:
  Skicka här
 • Marta Ivis

  Marta Ivis

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 49
  Mobil:
  072 889 91 70
  E-post:
  Skicka här
 • Martina Weische

  Martina Weische

  Upphandlingschef, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 661 62 11
  Mobil:
  072 530 15 75
  E-post:
  Skicka här
 • Matilda Lindgren

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 88
  Mobil:
  072 884 56 69
 • Mattias Arvidsson

  Mattias Arvidsson

  Föräldraledig, Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 92
  Mobil:
  072 997 20 83
  E-post:
  Skicka här
 • Mauritz Canevall

  Mauritz Canevall

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 05
  Mobil:
  076 125 19 23
  E-post:
  Skicka här
 • Mia Friari Söderholm

  Mia Friari Söderholm

  Kategorichef, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 82
  Mobil:
  072 746 88 20
  E-post:
  Skicka här
 • Mia Rydergren

  IT-inköpare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 83
  Mobil:
  072 889 91 72
  E-post:
  Skicka här
 • Muhammed Ali

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  073 862 38 43
  E-post:
  Skicka här
 • Mårten Nyström Holm

  Mårten Nyström Holm

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 31
  Mobil:
  072 884 56 58
  E-post:
  Skicka här

  Mårten arbetar med upphandling, strategisk och juridisk rådgivning, utredning och överprövningar. Han genomför upphandlingar inom bland annat områdena entreprenad, IT-tjänster och konsulttjänster samt projektleder samordnade upphandlingar. Mårten är jurist från Stockholms Universitet med inriktning mot offentlig upphandling och EU-rätt.

 • Nina Bökman

  Nina Bökman

  Kommunikationsansvarig, Adda

  Telefon:
  08 709 59 39
  Mobil:
  073 698 28 28
  E-post:
  Skicka här
 • Nina Lindoff

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Olivia Pettersson

  HR-generalist, Adda

  Telefon:
  Mobil:
  072 998 11 58
  E-post:
  Skicka här
 • Olof Molander

  Affärsområdeschef, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 53
  Mobil:
  076 798 39 92
  E-post:
  Skicka här
 • Peo Bengtsson

  Regionalt inköpsstöd Stockholm, Södermanland, Norrbotten, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 10
  Mobil:
  076 526 90 81
  E-post:
  Skicka här
 • Per Zackrisson

  Per Zackrisson

  Regionalt inköpsstöd Gävleborg, Jämtland, Uppsala, Västerbotten, Västernorrland, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 11
  Mobil:
  072 503 73 14
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Björkholmen

  Pernilla Björkholmen

  CRM-ansvarig, Adda

  Telefon:
  08 709 55 12
  Mobil:
  072 539 97 31
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Carlsson Rasiwala

  Senior affärsrådgivare Specialist, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 59 32
  Mobil:
  076-895 28 94
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Håkansson

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 47
  Mobil:
  076 895 28 57
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Jönsson

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040 685 25 91
  Mobil:
  072 999 24 39
  E-post:
  Skicka här
 • Pernilla Viktorsson

  Pernilla Viktorsson

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 28
  Mobil:
  072 966 19 29
  E-post:
  Skicka här
 • Peter Nohrstedt

  Peter Nohrstedt

  Hållbarhetschef, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 07
  Mobil:
  072 546 15 27
  E-post:
  Skicka här
 • Petra Hedén

  Petra Hedén

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 21
  Mobil:
  072 450 01 48
  E-post:
  Skicka här
 • Petter Löfgren

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 68
  Mobil:
  073-412 77 82
  E-post:
  Skicka här
 • Philip Johansson

  Philip Johansson

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 580 79 57
  E-post:
  Skicka här
 • Rasmus Holmbom

  Avtalsansvarig Energi, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 58
  Mobil:
  072 966 1938
  E-post:
  Skicka här
 • Raymond Victorin

  Raymond Victorin

  Avtalsansvarig digitala tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 23
  Mobil:
  072 884 56 74
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Ahlberg

  Säljare, Adda Kompetens

  Telefon:
  08-709 55 15
  Mobil:
  070-686 79 15
  E-post:
  Skicka här
 • Rickard Andersson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 18
  Mobil:
  072 539 13 44
  E-post:
  Skicka här

  Rickard arbetar med upphandling och rådgivning samt leder och genomför upphandlingar inom bland annat bygg-, mark- och anläggningsentreprenader, fastighetstjänster, konsulter och installatörer. Han har många års erfarenhet av både strategiskt och praktiskt inköpsarbete inom fastighet och bygg och har även stor erfarenhet av varuupphandlingar. Rickard är Civilingenjör med examen från KTH i Stockholm.

 • Rickard Fischbach

  Rikard Fischbach

  Kategoriansvarig programvaror, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 51
  Mobil:
  072 539 97 39
  E-post:
  Skicka här
 • Sanna Sjölund

  Sanna Sjölund

  Avtalscontroller, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 48
  Mobil:
  072 997 20 75
  E-post:
  Skicka här
 • Sara Schiöld

  Utbildningsdesigner, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 59 47
  Mobil:
  070 984 06 74
  E-post:
  Skicka här
 • Sarah Jarl

  Uppföljningscontroller, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  040-685 19 20
  Mobil:
  076-125 19 27
  E-post:
  Skicka här
 • Selma Pozder

  Upphandling, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 89
  Mobil:
  072 997 60 95
  E-post:
  Skicka här
 • Sofia Hvenström

  Sofia Hvenström

  Kommunikatör

  Telefon:
  08 709 59 78
  Mobil:
  072 889 91 51
  E-post:
  Skicka här
 • Sonya Budak

  Sonya Budak

  Utbildningsansvarig administratör, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 37
  Mobil:
  070 458 21 21
  E-post:
  Skicka här
 • Sophia Klang Törnberg

  Sophia Klang Törnberg

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 55
  Mobil:
  072 539 97 28
  E-post:
  Skicka här

  Arbetar med upphandling, utredning och rådgivning. Sophia har en juristexamen från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig rätt.

 • Stephanie Konac

  Stephanie Konac

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 25
  Mobil:
  072 724 32 72
  E-post:
  Skicka här

  Stephanie arbetar med upphandling, projektledning, strategisk och juridisk rådgivning, utredning, avtalsförvaltning samt agerar ombud i överprövningar. Hon håller även utbildningar inom offentlig upphandling och entreprenadrätt. Hon har mångårig erfarenhet av att tillämpa LOU och har erfarenhet från advokatbyrå. Hon genomför upphandlingar avseende bland annat konsulttjänster, fastighetstjänster, transporttjänster samt entreprenadupphandlingar avseende bygg-, mark- och anläggningsentreprenader. Stephanie har en jur.kand. från Stockholms universitet med inriktning mot EU-rätt och fastighetsrätt.

 • Stephanie Lindholm

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 73
  Mobil:
  076 89 528 58
  E-post:
  Skicka här
 • Stina Nyman

  Kategoriansvarig Välfärdsteknologi, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08-709 55 10
  Mobil:
  08-709 55 10
  E-post:
  Skicka här
 • Susanna Harge

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  070 693 98 39
  E-post:
  Skicka här
 • Susanna Walch

  Utbildningsdesigner, Adda Kompetens

  Telefon:
  08-709 55 26
  Mobil:
  072-450 01 24
  E-post:
  Skicka här
 • Susanne Pettersson

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 36
  Mobil:
  072 998 11 75
  E-post:
  Skicka här
 • Susanne Söderholmen

  Susanne Söderholmen

  Administratör/produktionsansvarig, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 59 74
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Theodor Berglund

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 90
  Mobil:
  072 997 60 96
  E-post:
  Skicka här
 • Tobias Tegnér

  Verksamhetsområdeschef Samhällsbyggnad, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08-709 55 19
  Mobil:
  076-895 28 51
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Bengtsson

  Tf. Utvecklingschef, Adda

  Telefon:
  08 709 55 62
  Mobil:
  076 895 28 76
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Eriksson

  Tommy Eriksson

  Kundstöd och produktspecialist, Adda Kompetens

  Telefon:
  08 709 59 81
  Mobil:
  070 527 59 81
  E-post:
  Skicka här
 • Tommy Olsson

  Tommy Olsson

  Kategoriansvarig IT-produkter och tjänster, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 89
  Mobil:
  072 222 84 54
  E-post:
  Skicka här
 • Torbjörn Gideskog

  Tf chef inköpsservice, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 35
  Mobil:
  072 999 42 54
  E-post:
  Skicka här
 • Torunn Acking

  Kategoriansvarig fordon, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 70
  Mobil:
  E-post:
  Skicka här
 • Tove Munther

  Tove Munthe

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 59 87
  Mobil:
  072 539 13 45
  E-post:
  Skicka här

  Tove arbetar med upphandling, utredning, överprövning och rådgivning inom offentlig upphandling. Hon genomför upphandlingar av bland annat varor och tjänster. Tove har en juristexamen från Stockholms universitet, med inriktning mot bl. a. skadeståndsrätt.

 • Ulrika Cox

  Ulrika Cox

  Koordinator, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 59 15
  Mobil:
  073 862 38 01
  E-post:
  Skicka här
 • Victor Funk

  Victor Funk

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 39
  Mobil:
  072 370 41 17
  E-post:
  Skicka här

  Victor har en kandidatexamen i statsvetenskap från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig förvaltning och förvaltningspolitik. Han arbetar som junior affärsrådgivare och ansvarar för uppdrag inom organisations- och strategiutveckling med kundens försörjningsprocess i centrum.

  Genom sin erfarenhet som leverantörsombudsman har Victor skaffat sig god kännedom om marknadsanalys och olika marknaders roller i försörjningsprocessen samt deras förutsättningar att bidra till den offentliga affären.

 • Viktor Anseus

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 76
  Mobil:
  072 998 11 72
  E-post:
  Skicka här
 • William Jonsson

  Affärsrådgivare, Adda AffärsConcept

  Telefon:
  08 709 55 16
  Mobil:
  073 384 00 36
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Bergwall Granqvist

  Ylva Bergvall Granqvist

  Upphandlare, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  08 709 55 13
  Mobil:
  072 539 97 33
  E-post:
  Skicka här
 • Ylva Svedenmark

  Ylva Svedenmark

  Hållbarhetsstrateg, Adda Inköpscentral

  Telefon:
  Mobil:
  072 999 42 71
  E-post:
  Skicka här
 • Åsa Edman

  Chefsjurist, Ledning, Koncernstab

  Telefon:
  08 709 59 56
  Mobil:
  072 528 41 36
  E-post:
  Skicka här