Adda

Följer Hållbarhetskollen upp andra hållbarhetskrav än de sociala?

För närvarande omfattar Hållbarhetskollen enbart uppföljningar av de sociala kraven som kopplar till mänskliga rättigheter, ILO:s kärnkonventioner och arbetares skydd och säkerhet med mera. Vi håller också på att bygga upp KemKollen, där vi testar olika produkters innehåll av kemiska ämnen. Vidare har vi genomfört pilotuppföljningar av djurvälfärdskrav. Vår förhoppning är att vi, med de resurser vi har, ska kunna ge en så heltäckande service till våra kunder som möjligt.