Adda

Hur går urvalet till av vilka uppföljningar som görs?

En gång om året skickar Hållbarhetskollen ut en begäran till kommuner och regioner om att inkomma med avtal som Hållbarhetskollen kan följa upp. Vi använder också den affärsdata som finns i databasen Dagens Samhälle Insikt för att se om fler kommuner och regioner har samma leverantörer.

Hållbarhetskollen sammanställer inkomna avtal och väljer ut ett antal där uppföljning är möjligt. Vi strävar efter att följa upp en bredd av leverantörer för att resultaten av uppföljningarna ska vara relevanta för så många kunder som möjligt. De revisioner som påbörjades föregående år löper också på parallellt.