Adda

Hur samordnas Hållbarhetskollens uppföljningar med det uppföljningsarbete som regioner gör inom detta område?

Inköpscentralen har sedan 2015 ett samverkansavtal med regionernas kansli för hållbar upphandling. Detta innebär bland annat att vi tillsammans planerar och samordnar uppföljningar av gemensamt intresse.