Adda

Vad händer om det finns allvarliga brister eller om dessa inte åtgärdas?

I de fall leverantören/underleverantören har allvarliga brister kopplat till ställda krav, eller det inte har vidtagits åtgärder i tillräcklig utsträckning, kan Hållbarhetskollen kontakt alla berörda kunder och uppmana till sanktioner. Detta är dock en bedömningsfråga från fall till fall och beroende av vad som har avtalats, vilket gör att det måste hanteras inom respektive organisation. Förslagsvis med hjälp av jurister.