Energianvändning, källsortering och resor

Frågor om miljöpåverkan är ständigt närvarande på vår arbetsplats och vi måste leva som vi lär för att vara trovärdiga.

miljö lampa495x260.jpg

Vi minskar energianvändningen, källsorterar och väljer produkter med så liten miljöpåverkan som möjligt till våra kontor. I största möjliga mån och där det är möjligt tillämpar vi resefria möten. Vi mäter våra klimatutsläpp från resor och klimatkompenserar för dessa.

Klimatkompensation

Sedan vårt basår 2016 mäter vi våra resors klimatpåverkan och vi klimatkompenserar utsläppen från våra genomförda resor sedan 2018. För verksamhetsåret 2020 klimatkompenserade vi för 18 ton CO2e förutsläpp som härrör från tjänsteresor.

Klimatkompensationen sker genom trädplantering i samarbete med småbrukare i Cochabamba och Santa Cruz i projektet ArBolivia. Förutom klimatnytta bidrar trädplanteringen till förbättrad inkomst för småbrukarna samt främjar återbeskogning och biologisk mångfald i Amazonas. Åtgärderna bidrar till att motverka den globala uppvärmningen, lindra fattigdom och förbättra hälsan för projektets medlemmar.

image.png