Sökresultat

59 träffar på ”allt” inom Adda AffärsConcept

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda AffärsConcept

  Affärsrådgivning och upphandling

  Adda AffärsConcept är ett nyfiket och vasst bolag inom Adda-koncernen som arbetar med affärsrådgivning kopplat till offentlig sektor. Vi erbjuder juridiska och försörjningsstrategiska tjänster inom offentlig upphandling och inköp som underlättar vardagen, frigör resurser till välfärden och bidrar till ett hållbart samhälle.

  Publicerad: 2021-03-30 | Senaste ändringen:2022-04-01 Hem // Affärsrådgivning och upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Concept 2, Certifierad upphandlare

  Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.
  Publicerad: 2020-03-09 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Concept 2, Certifierad upphandlare
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om lagstiftningen och om hur upphandlingsprocessen ser ut. 


   

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU dag 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Kursen möjliggör att du, efter kursens genomförande, har en förståelse för hur du rent konkret formulerar dig i de centrala delarna av upphandlingsdokumenten. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.


  Publicerad: 2020-03-09 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär du dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar.


  Publicerad: 2019-10-22 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Dialog och förhandling i offentlig upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Projektledning i upphandling

  Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Du vässas även i din roll som projektledare.


  Publicerad: 2019-11-29 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Projektledning i upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier

  För att säkerställa ett bra resultat i en upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och tilldelningskriterier som säkerställer att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, utifrån era förutsättningar, tilldelas. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller och effektiva tilldelningskriterier. Genomgående avvänds konkreta exempel från verkliga upphandlingar.

  Publicerad: 2019-10-11 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion LOU dag 4, fördjupning

  Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1-3. Du kan även gå denna utbildning fristående. Under dagen lär du dig på vilket sätt du kan föra dialog med leverantörerna i upphandlingens olika faser. Vi tittar också närmare på urval och selektering, prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud samt diskuterar olika juridiska och strategiska ställningstaganden med utgångspunkt i aktuell rättspraxis på området.  Publicerad: 2020-03-09 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion LOU dag 4, fördjupning
 • Adda AffärsConcept

  Projektskola-del-1

  Våra kunder befinner sig ofta på en utvecklingsresa mot att arbeta mer med strategisk och hållbar resursförsörjning. Vi på Adda AffärsConcept erbjuder stöd och rådgivning i varje steg på vägen, från förändringsledning till kompetensutveckling. I vår projektskola delar vi med oss av våra bästa tips för att ni ska lyckas med era projekt. I första delen av projektskolan reder vi ut vad projekt är, hur upphandling och projekt hänger ihop och vi ger våra sex bästa tips för att öka projektmognaden.

  Publicerad: 2022-06-21 | Senaste ändringen:2022-09-29 Hem // Affärsrådgivning och upphandling // Styrning och analys // Projektskola-del-1
 • Adda AffärsConcept

  Styrning och analys

  Verksamhetsområde Styrning och analys tar sikte på att utveckla inköpsverksamheter i offentlig sektor. Våra affärsrådgivare hjälper dig att identifiera lösningarna, som tillsammans skapar kontroll och en effektiv försörjningsprocess. Med hjälp av den och vår egenutvecklade modell för strategiskt arbete med försörjning och inköp, hjälper vi dig styra verksamheten mot identifierade mål.

  Tillbaka till Adda AffärsConcepts huvudsida

  Publicerad: 2021-01-20 | Senaste ändringen:2022-09-14 Hem // Affärsrådgivning och upphandling // Styrning och analys

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 Nästa