Sökresultat

13 träffar på ”allt” av typen Blogginlägg

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda Blogginlägg

  eForms en utveckling av offentlig upphandling?

  Europeiska kommissionen tog den 23 september 2019 beslut om en ny genomförandeförordning för standardformulär för annonsering av offentliga upphandlingar (eForms) som ska vara implementerade senast 25 oktober 2023. Philip Johansson, upphandlare på Inköpscentralen, och Lotta Olsson, bolagsjurist på SKL Kommentus, ger sin syn på vad som blir viktigt när eForms ska införas i Sverige.

  Publicerad: 2021-02-04 | Senaste ändringen:2022-08-25 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // eForms en utveckling av offentlig upphandling?
 • Adda Blogginlägg

  Från upphandlingsfabrik till strategisk inköpsenhet

  Genom att bredda upphandlingsenhetens uppdrag bortom själva upphandlingen kan du öka nyttan och användningen av skattepengar. Adda AffärsConcepts Affärsrådgivare Aron Thyr delar med sig av verktyg för ett mer strategiskt upphandlingsarbete.

  Publicerad: 2021-11-22 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Från upphandlingsfabrik till strategisk inköpsenhet
 • Adda Blogginlägg

  Nytt lagförslag får stor påverkan på upphandling av sociala tjänster

  Vi går en spännande framtid till mötes, menar Anna Larsson, bolagsjurist på Adda. Det nya lagförslaget om förenklade regler i LOU innebär bland annat att upphandlade myndigheter nu ges möjligheten att utforma egna upphandlingsförfaranden. Detta kommer bli en klar fördel i upphandlingen av sociala tjänster, vilket kommer falla väl ut för både brukare, myndigheter och leverantörer, skriver Anna i vår juridiska krönika.

  Publicerad: 2021-11-15 | Senaste ändringen:2021-11-17 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Nytt lagförslag får stor påverkan på upphandling av sociala tjänster
 • Adda Blogginlägg

  Kompetensförsörjning – decenniets stora utmaning

  Ekonomin stärks i kommuner och regioner. Det är ett ypperligt tillfälle att investera i kompetensutveckling för att möta decenniets största välfärdsutmaning. Kompetensförsörjningen. Det lyfts i ekonomirapporten som släpptes nu i oktober.

  Publicerad: 2021-10-28 | Senaste ändringen:2021-11-15 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Kompetensförsörjning – decenniets stora utmaning
 • Adda Blogginlägg

  EU-förslag hotar försörjningen av varor och tjänster

  Åsa Edman, chefsjurist på Adda, höjer i den här krönikan ett varningens finger kring ett EU-förslag där upphandlingar kan komma att användas som hävstång vid förhandlingarna om nya frihandelsavtal. Det har saknats en diskussion om konsekvenserna för offentlig sektor, menar Åsa, och lyfter här upp några av riskerna med förordningen.

  Publicerad: 2021-09-13 | Senaste ändringen:2021-09-14 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // EU-förslag hotar försörjningen av varor och tjänster
 • Adda Blogginlägg

  Hur väl fungerar LOU?

  Offentlig upphandling stannar inte av bara för att oförutsedda och svårhanterade situationer som en pandemi uppstår, tvärtom. Hur väl har upphandlingsreglerna fungerat under krisen? Vilka avtalslösningar har möjliggjort för oss på Adda att försörja våra kunder med varor och tjänster? Joel Lack, bolagsjurist, och Åsa Edman, chefsjurist, diskuterar frågorna i vår juridiska krönika.

  Publicerad: 2021-06-14 | Senaste ändringen:2021-06-15 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Hur väl fungerar LOU?
 • Adda Blogginlägg

  Enklare leverantörsprövning minskar risken för oseriösa aktörer

  Offentlig sektor gör stora förluster när oseriösa företag tilldelas kontrakt. Anna Larsson, bolagsjurist på Adda, jobbar bland annat med att utreda brott mot Adda Inköpscentrals ramavtal för att vid behov kunna vidta åtgärder mot oseriösa leverantörer. Läs vidare om Annas reflektioner kring riskerna med oseriösa leverantörer.

  Publicerad: 2021-05-17 | Senaste ändringen:2021-05-18 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Enklare leverantörsprövning minskar risken för oseriösa aktörer
 • Adda Blogginlägg

  2020 ett år av extraordinära insatser

  "Det här året har präglats mycket av den pågående pandemin, vilket inneburit en hel del extraordinära insatser och en riskexponering som vi behövt ta hand om och lägga mycket tid på. Det har bitvis varit tufft och mycket ansträngt, men jag upplever ändå att vi har kunna ligga steget före och fortsätta upprätthålla vår verksamhet och våra tjänster som planerat, inte minst via digitala lösningar och möten". Det skriver SKL Kommentus vd Eva-Lotta Löwstedt Lundell i sin årskrönika.

  Publicerad: 2020-12-15 | Senaste ändringen:2020-12-16 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // 2020 ett år av extraordinära insatser
 • Adda Blogginlägg

  25 år i branschen - AffärsConcept då till nu

  Elisabeth Molin, administrativ chef på AffärsConcept och anställd i hela 19 år, skriver om AffärsConcepts historia från starten i Hägernäs 1995 till det affärsstöd med spetskompetens inom upphandling och juridik som bolaget är idag.

  Publicerad: 2020-12-04 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // 25 år i branschen - AffärsConcept då till nu
 • Adda Blogginlägg

  Olika syn på ramavtalsdefinition

  Frågan om vad som kännetecknar ett ramavtal är för närvarande på tapeten både i Danmark och Sverige efter färska avgöranden i domstol. Anna Larsson, bolagsjurist på SKL Kommentus, reflekterar i vår juridiska krönika över hur instanserna i de olika länderna till synes ser på vad som definierar ett ramavtal.

  Publicerad: 2020-11-06 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Olika syn på ramavtalsdefinition

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa