Sökresultat

28 träffar på ”allt” av typen Blogginlägg

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda Blogginlägg

  Regeringens lagrådsremiss om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling

  Regeringen beslutade nyligen om lagrådsremissen om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid offentlig upphandling. Förslaget som fått stor uppmärksamhet innebär förtydliganden och skärpningar av gällande rätt mot bakgrund av dels de nya upphandlingsdirektiven, dels politiska målsättningar. Motiven är goda. Det är angeläget att offentliga kontrakt inte tillskansas på bekostnad av att människor betalas usla löner, arbetar under otillständiga villor eller att barn arbetar i stället för att gå i skola. I det följande tänkte jag lägga ut texten om tillämpningen. Några av förslagen är "business as usual" medan andra kommer att bjuda på riktiga utmaningar.

  Publicerad: 2016-05-30 Hem // Aktuellt // Bloggar // Regeringens lagrådsremiss om miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling
 • Adda Blogginlägg

  LOU-direktivets direkta och indirekta effekt under mellantiden

  Vi har nu gått in i den så kallade mellantiden, alltså tiden mellan den dag då de nya upphandlingsdirektiven skulle vara genomförda i svensk rätt till den dag då de faktiskt genomförts. Vi ser att det nya LOU-direktivet innehåller både möjligheter och skyldigheter för oss och andra upphandlande myndigheter.

  Publicerad: 2016-04-27 Hem // Aktuellt // Bloggar // LOU-direktivets direkta och indirekta effekt under mellantiden
 • Adda Blogginlägg

  SKL Kommentus Inköpscentral vinner viktigt mål om sitt arbetssätt

  Så kom den äntligen! Som vi har väntat. Jag talar inte om våren för den verkar fortsatt tveka utan om Kammarrätten i Stockholms dom (mål nr 6450-15) i målet om inköpscentralens upphandling av ett nytt datakommunikationsnät för svensk e-hälsa (Sjunet).

  Publicerad: 2016-04-01 Hem // Aktuellt // Bloggar // SKL Kommentus Inköpscentral vinner viktigt mål om sitt arbetssätt
 • Adda Blogginlägg

  VD-blogg oktober

  Min första månad på SKL Kommentus är snart till ända. Jag har fått en flygande start med många spännande möten och inspirerande samtal. Det är otroligt givande att prata med kollegor som går igång på samma frågor som jag. Nördigt kanske, men inköp och upphandling i offentlig sektor är både viktiga och roliga frågor.

  Publicerad: 2015-10-01 Hem // Aktuellt // Bloggar // VD-blogg oktober
 • Adda Blogginlägg

  Från upphandlingsfabrik till strategisk inköpsenhet

  Genom att bredda upphandlingsenhetens uppdrag bortom själva upphandlingen kan du öka nyttan och användningen av skattepengar. Adda AffärsConcepts Affärsrådgivare Aron Thyr delar med sig av verktyg för ett mer strategiskt upphandlingsarbete.

  Publicerad: 2021-11-22 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Från upphandlingsfabrik till strategisk inköpsenhet
 • Adda Blogginlägg

  Nytt lagförslag får stor påverkan på upphandling av sociala tjänster

  Vi går en spännande framtid till mötes, menar Anna Larsson, bolagsjurist på Adda. Det nya lagförslaget om förenklade regler i LOU innebär bland annat att upphandlade myndigheter nu ges möjligheten att utforma egna upphandlingsförfaranden. Detta kommer bli en klar fördel i upphandlingen av sociala tjänster, vilket kommer falla väl ut för både brukare, myndigheter och leverantörer, skriver Anna i vår juridiska krönika.

  Publicerad: 2021-11-15 | Senaste ändringen:2021-11-17 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Nytt lagförslag får stor påverkan på upphandling av sociala tjänster
 • Adda Blogginlägg

  Kompetensförsörjning – decenniets stora utmaning

  Ekonomin stärks i kommuner och regioner. Det är ett ypperligt tillfälle att investera i kompetensutveckling för att möta decenniets största välfärdsutmaning. Kompetensförsörjningen. Det lyfts i ekonomirapporten som släpptes nu i oktober.

  Publicerad: 2021-10-28 | Senaste ändringen:2021-11-15 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Kompetensförsörjning – decenniets stora utmaning
 • Adda Blogginlägg

  EU-förslag hotar försörjningen av varor och tjänster

  Åsa Edman, chefsjurist på Adda, höjer i den här krönikan ett varningens finger kring ett EU-förslag där upphandlingar kan komma att användas som hävstång vid förhandlingarna om nya frihandelsavtal. Det har saknats en diskussion om konsekvenserna för offentlig sektor, menar Åsa, och lyfter här upp några av riskerna med förordningen.

  Publicerad: 2021-09-13 | Senaste ändringen:2021-09-14 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // EU-förslag hotar försörjningen av varor och tjänster
 • Adda Blogginlägg

  Hur väl fungerar LOU?

  Offentlig upphandling stannar inte av bara för att oförutsedda och svårhanterade situationer som en pandemi uppstår, tvärtom. Hur väl har upphandlingsreglerna fungerat under krisen? Vilka avtalslösningar har möjliggjort för oss på Adda att försörja våra kunder med varor och tjänster? Joel Lack, bolagsjurist, och Åsa Edman, chefsjurist, diskuterar frågorna i vår juridiska krönika.

  Publicerad: 2021-06-14 | Senaste ändringen:2021-06-15 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Hur väl fungerar LOU?
 • Adda Blogginlägg

  Enklare leverantörsprövning minskar risken för oseriösa aktörer

  Offentlig sektor gör stora förluster när oseriösa företag tilldelas kontrakt. Anna Larsson, bolagsjurist på Adda, jobbar bland annat med att utreda brott mot Adda Inköpscentrals ramavtal för att vid behov kunna vidta åtgärder mot oseriösa leverantörer. Läs vidare om Annas reflektioner kring riskerna med oseriösa leverantörer.

  Publicerad: 2021-05-17 | Senaste ändringen:2021-05-18 Hem // Aktuellt // Bloggar // Addabloggen // Enklare leverantörsprövning minskar risken för oseriösa aktörer

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 Nästa