Sökresultat

253 träffar på ”allt” av typen Nyheter

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda Nyhet

  Nytt fordonsavtal med tydliga krav på säkerhet och hållbarhet

  I dag är ramavtalet Fordon 2022 klart för avrop. Avtalet ger kommuner och regioner tillgång till ett stort utbud av personbilar och transportfordon. I upphandlingen har Adda Inköpscentral haft ett ännu större fokus på att öka utbudet av miljöfordon, det vill säga fordon som drivs med förnybara drivmedel samt bränslesnåla bensin- eller dieselbilar.

  Publicerad: 2022-11-24 Hem // Aktuellt // 2022 // Nytt fordonsavtal med tydliga krav på säkerhet och hållbarhet
 • Adda Nyhet

  Två nya möbelavtal på plats

  Idag är Inköpscentralens nya möbelavtal klara. De ska hjälpa er att skapa goda arbetsmiljöer och riktar in sig på två områden – skola och förskola samt kontor och omsorg. Avtalen har ett tydligt hållbarhetsfokus och breddat sortiment.

  Publicerad: 2022-10-03 | Senaste ändringen:2022-11-23 Hem // Aktuellt // 2022 // Två nya möbelavtal på plats
 • Adda Nyhet

  Givande samarbete mellan Adda AffärsConcpet och Käppalaförbundet

  Inom verksamhetsområdet Samhällsbyggnad har vi många uppdragsgivare som fyller samhällskritiska funktioner. Ett exempel på en sådan kund som vi är väldigt stolta över att ha förtroendet att få bistå med våra tjänster är Käppalaförbundet. Här berättar upphandlingsansvarig Kenneth Hyllensved om samarbetet med Adda AffärsConcept. 

  Publicerad: 2022-11-23 Hem // Aktuellt // 2022 // Givande samarbete mellan Adda AffärsConcpet och Käppalaförbundet
 • Adda Nyhet

  Inköpscentralen hämtar kompetens via inlån från kommuner

  Sedan årsskiftet 2021-2022 har Fredrik Röst, vanligtvis hemmahörande på Fritids stab på Umeå kommun som fritidskonsulent, varit inlånad till Adda Inköpscentral.

  - Det är mycket viktigt för oss att komma närmare våra kunder. Att samverka så här är ett bra sätt att få in deras expertis på området, för att landa rätt i våra upphandlingar, säger Martina Weische, upphandlingschef på Adda Inköpscentral. 

  Publicerad: 2022-11-23 Hem // Aktuellt // 2022 // Inköpscentralen hämtar kompetens via inlån från kommuner
 • Adda Nyhet

  Smart bokningslösning minskar kommunernas manuella hantering

  Sedan 2019 har Adda Inköpscentral ett ramavtal som erbjuder molnbaserade boknings- och bidragslösningar. Det har upphandlats med hög nivå av innovation via dialog med marknaden för att hitta nya lösningar för Sveriges invånare och föreningsliv. Borås Stad är en av kommunerna som använder avtalet.

  Publicerad: 2022-08-29 | Senaste ändringen:2022-11-23 Hem // Aktuellt // 2022 // Smart bokningslösning minskar kommunernas manuella hantering
 • Adda Nyhet

  Nytt ramavtal gör det enkelt att få tillgång till rätt IT-kompetens

  Nu är ramavtalet IT-konsulttjänster 2021 klart för avrop. Vi passade på att prata lite med kategori- och avtalsansvarig Tommy Olsson och upphandlarna Philip Johansson och Petra Hedén på Adda Inköpscentral om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

  Publicerad: 2022-10-03 | Senaste ändringen:2022-11-23 Hem // Aktuellt // 2022 // Nytt ramavtal gör det enkelt att få tillgång till rätt IT-kompetens
 • Adda Nyhet

  Ny verksamhetsområdeschef för Samhällsbyggnad till Adda AffärsConcept

  Efter sex år som egenföretagare är Tobias Tegnér tillbaka på Adda AffärsConcept, nu som chef för verksamhetsområde samhällsbyggnad. Sedan starten i september börjar han bli varm i kläderna och besvarar några frågor om sitt nya jobb. 

  Publicerad: 2022-11-22 Hem // Aktuellt // 2022 // Ny verksamhetsområdeschef för Samhällsbyggnad till Adda AffärsConcept
 • Adda Nyhet

  Populärt ramavtal med vässade hållbarhetskrav klart för avrop

  Nu är ramavtalet Park och lekplatsutrustning klart för avrop. Vi passade på att prata lite med kategori- och avtalsansvarig Henrik Ellung, upphandlaren Ylva Bergvall Granqvist och hållbarhetsstrategen Mia Berg på Inköpscentralen om hur arbetet med upphandlingen har gått och vad som är bra med det nya ramavtalet.

  Publicerad: 2022-11-01 | Senaste ändringen:2022-11-17 Hem // Aktuellt // 2022 // Populärt ramavtal med vässade hållbarhetskrav klart för avrop
 • Adda Nyhet

  Ställa om till nya arbetssätt

  Livslångt lärande och kompetensförsörjning står i fokus för att klara välfärden. En nyckel för att lyckas är att skapa lust och motivationen till att lära hos individen.
  – Förändring är mycket svårare än vad många tror, säger Leif Denti, doktor i psykologi vid Göteborgs universitet.

  Publicerad: 2022-04-07 | Senaste ändringen:2022-11-16 Hem // Aktuellt // 2022 // Ställa om till nya arbetssätt
 • Adda Nyhet

  Prisbilden på HVB-hem är komplex och baseras på enskilda individers olika behov

  Prisbilden hos olika HVB verksamheter varierar stort, där den minst krävande vården kan ligga på runt 2 000kr per dygn för heldygnsvård medan de absolut dyraste akutplaceringarnas heldygnsvård kan kosta upp mot 10 000kr per dygn. Kommunen behöver alltid utgå ifrån individens behov vid en placering säger Jenny Åberg, Avtalsansvarig sociala tjänster på Adda inköpscentral.

  Publicerad: 2021-07-06 | Senaste ändringen:2022-11-16 Hem // Aktuellt // Prisbilden på HVB-hem är komplex och baseras på enskilda individers olika behov

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 26 Nästa