Sökresultat

22 träffar på ”allt” av typen Utbildningar inom Adda AffärsConcept

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

  Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1. Du kan även då denna dag fristående och/eller tillsammans men LOU dag 1. Under dagen lär du dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga upphandlingsdokument.
  Publicerad: 2019-10-11 | Senaste ändringen:2022-01-28 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om lagstiftningen och om hur upphandlingsprocessen ser ut.

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2022-01-28 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Webbinarium: Nytt nationellt regelverk för upphandlingar under tröskelvärdena

  Från och med den 1 februari 2022 kommer lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) att förenklas för upphandlingar under EU:s tröskelvärden samt för upphandlingar avseende ”sociala tjänster och andra särskilda tjänster”.

  Ni som behöver en kompetensinjektion – anmäl er till våra webbinarier om tre timmar i ämnet!

  Publicerad: 2021-12-20 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Webbinarium: Nytt nationellt regelverk för upphandlingar under tröskelvärdena
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Kravspecifikation och kvalificering

  Utbildningen vänder sig till dig med erfarenhet av offentlig upphandling, som vill fördjupa dina kunskaper om kravställning. Du kommer bl.a. genom att djupdyka i relevant praxis att lära dig om hur man kan arbeta med kravställning som ett led i att uppnå övergripande verksamhetsmål. Utbildningen visar möjligheterna med kravställning som finns i LOU.

  Publicerad: 2021-12-20 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Kravspecifikation och kvalificering
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Hållbar upphandling

  Utbilda fler, betala mindre Produktkoordinator, Adda Kompetens Lär dig mer om hållbar upphandling På detta seminariet diskuterades lagförslaget som ska göra det obligatoriskt att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter inom

  Publicerad: 2021-10-18 | Senaste ändringen:2021-12-08 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Hållbar upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Upphandlings- och affärsjuridik

  Utbildningen vänder sig till dig med erfarenhet av offentlig upphandling, som vill lära dig mer om den juridik som ligger till grund för LOU:s många möjligheter. Du kommer bl.a. att lära dig om hur man skriver ett avtal som blir ett praktiskt verktyg, att tolka praxis samt att hantera överprövningar.

  Publicerad: 2020-06-23 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Upphandlings- och affärsjuridik
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Upphandling av entreprenader, AMA

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna i AMA-systemet, att ta fram ett komplett underlag, hur du gör för att säkerställa ett bra resultat och undvika vanliga fällor. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

  Publicerad: 2019-10-11 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Upphandling av entreprenader, AMA
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Strategiskt inköp för chefer

  Utbildningen riktar sig till dig som är chef i offentlig sektor och som vill få bättre kontroll över dina resurser och en större förståelse av nyttorna med att arbeta med strategiskt försörjning. Kopplingen mellan strategisk försörjning, verksamhetens mål och effektivt användande av resurser, tydliggörs. Samtidigt vässas du i ditt förändringsledarskap.

  Publicerad: 2021-11-26 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Strategiskt inköp för chefer
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Projektledning i upphandling

  Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Du vässas även i din roll som projektledare.

  Publicerad: 2019-11-29 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Projektledning i upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  IT-upphandlingar i praktiken, tre dagar

  I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // IT-upphandlingar i praktiken, tre dagar

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 Nästa