Sökresultat

20 träffar på ”allt” av typen Utbildningar inom Adda AffärsConcept

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Concept 2, Certifierad upphandlare

  Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under 15 dagar.
  Publicerad: 2020-03-09 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Concept 2, Certifierad upphandlare
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen

  Lär dig grunderna i offentlig upphandling och lagen om offentlig upphandling, LOU. Under utbildningen får du grundläggande kunskaper om lagstiftningen och om hur upphandlingsprocessen ser ut. 


   

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 1 - LOU, genomgång av lagstiftningen
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning

  Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1 och dag 2. Du kan även gå denna dag fristående och/eller tillsammans med LOU dag 4. Under dagen lär du dig hur du utifrån en anpassad behovs- och marknadsanalys praktiskt kan utforma olika typer av upphandlingar. Kursen möjliggör att du, efter kursens genomförande, har en förståelse för hur du rent konkret formulerar dig i de centrala delarna av upphandlingsdokumenten. Du får kunskap och insikt i upphandlingens möjligheter, utmaningar och verktyg. Dagen innehåller flera övningar med efterföljande genomgång i helgrupp.


  Publicerad: 2020-03-09 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion LOU dag 3 - praktisk tillämpning
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Dialog och förhandling i offentlig upphandling

  Här lär du dig hur du kan använda olika typer av dialog och förhandlingar i offentlig upphandling. Dialog och förhandling är affärsverktyg som är ett självklart inslag i det kommersiella affärslivet. Under utbildningen får du veta vilka förhandlingsmöjligheter som finns inom LOU:s och LUF:s ramar.


  Publicerad: 2019-10-22 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Dialog och förhandling i offentlig upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Projektledning i upphandling

  Idag bedrivs alltmer verksamhet i projektform och traditionella gränser och ansvar suddas ut. Det medför ökade krav på upphandlaren och på projektorganisationens effektivitet. På den här praktiskt inriktade utbildningen utgår vi från inköpsorganisationens vardag. Du får lära dig olika metoder och får praktiska verktyg för hur du kan driva dina upphandlingar på ett effektivt och kvalitetssäkrat sätt. Du vässas även i din roll som projektledare.


  Publicerad: 2019-11-29 | Senaste ändringen:2021-12-07 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Projektledning i upphandling
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier

  För att säkerställa ett bra resultat i en upphandling bör man använda en genomtänkt utvärderingsmodell som passar till upphandlingsföremålet och tilldelningskriterier som säkerställer att det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet, utifrån era förutsättningar, tilldelas. På utbildningen får du lära dig hur olika modeller fungerar, deras för- och nackdelar samt hur du praktiskt kan skapa lämpliga utvärderingsmodeller och effektiva tilldelningskriterier. Genomgående avvänds konkreta exempel från verkliga upphandlingar.

  Publicerad: 2019-10-11 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Utvärderingsmodeller och tilldelningskriterier
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion LOU dag 4, fördjupning

  Utbildningen är en fördjupning av introduktionsdagarna LOU dag 1-3. Du kan även gå denna utbildning fristående. Under dagen lär du dig på vilket sätt du kan föra dialog med leverantörerna i upphandlingens olika faser. Vi tittar också närmare på urval och selektering, prövning och utvärdering av anbudsansökningar och anbud samt diskuterar olika juridiska och strategiska ställningstaganden med utgångspunkt i aktuell rättspraxis på området.  Publicerad: 2020-03-09 | Senaste ändringen:2022-02-28 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion LOU dag 4, fördjupning
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Innovationsupphandling i praktiken

  En avgörande faktor för en lyckad upphandling är att det finns en metodik som säkerställer att den upphandlande myndighetens behov tas tillvara på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt utifrån marknadens förutsättningar. När det är fråga om nya eller unika behov saknas ofta färdigpaketerade lösningar. Under sådana förhållanden är det kritiskt att vi som upphandlare kan utforma en innovationsupphandlingsprocess som identifierar och stimulerar ändamålsenliga innovationer. Det kan röra sig om en innovationsupphandling som tar sikte på att identifiera befintliga lösningar som kan användas på ett nytt sätt, lösningar som är nära marknaden eller helt nya lösningar. Aktuell utbildning handlar om hur du rent praktiskt går tillväga när du genomför sådana innovationsupphandlingar.

  Publicerad: 2019-11-29 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Innovationsupphandling i praktiken
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare, åtta dagar

  Efter att ha genomgått utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att självständigt kunna genomföra upphandlingar av entreprenader inom bygg, installationer och anläggning inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Utbildningen riktar sig mot upphandlare med ingen eller viss tidigare erfarenhet av att genomföra entreprenadupphandlingar.  Publicerad: 2019-05-23 | Senaste ändringen:2022-07-04 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Concept, Diplomerad Entreprenadupphandlare, åtta dagar
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Concept 2 Certifierad upphandlare, 15 dagar

  Utbildningen riktar sig mot erfarna upphandlare som gör strategiska överväganden. Efter utbildningen har du tillräckliga kunskaper för att kunna genomföra komplexa typer av upphandlingar inom offentlig upphandling och kan stötta dina kollegor i strategiska frågor. Utbildningen genomförs i fem ämnesblock under totalt 15 dagar alla på distans.

  Publicerad: 2021-01-12 | Senaste ändringen:2021-10-12 Hem // Utbildningar och seminarier // Utbildning offentlig upphandling // Concept 2 Certifierad upphandlare, 15 dagar

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 Nästa