Sökresultat

28 träffar på ”allt” av typen Utbildningar

Sortera efter: Relevans Datum Titel

 • Adda Utbildning

  Digital mognad - en fråga för chefer?

  Seminarium om den evidensbaserade modellen Digital mognad ur ett chefsperspektiv

  Publicerad: 2021-09-22 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildningar i smarta format // Digital mognad - en fråga för chefer?
 • Adda Utbildning

  Digital mognad - en fråga för ekonomi?

  Seminarium om den evidensbaserade modellen Digital mognad ur ett ekonomiperspektiv.

  Publicerad: 2021-09-22 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildningar i smarta format // Digital mognad - en fråga för ekonomi?
 • Adda Utbildning

  Digital mognad - en fråga för HR?

  Seminarium om den evidensbaserade modellen Digital mognad ur ett HR-perspektiv

  Publicerad: 2021-05-20 | Senaste ändringen:2021-10-01 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildningar i smarta format // Digital mognad - en fråga för HR?
 • Adda Utbildning

  Kompetensbaserad rekrytering

  Ny utbildning i Kompetensbaserad rekrytering, med Malin Lindelöw.

  Publicerad: 2021-09-09 | Senaste ändringen:2021-09-10 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildningar i smarta format // Kompetensbaserad rekrytering
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  IT-upphandling: en introduktion

  I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda IT-stöd. Kvaliteten hos IT-systemen och IT-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av IT-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

  Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen endast att erbjudas som distansundervisning under 2021, och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan.
  Deltagare som önskar delta på distans kommer att få en länk skickad via e-post dagen innan utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsaren Google Chrome.  

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2021-04-18 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // IT-upphandling: en introduktion
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU

  Är du ny i offentlig verksamhet och ska göra din första offentliga upphandling eller delta kravställandet i en upphandling? Den här komprimerade tvådagarskursen av LOU dag 1 och 2 ger dig en introduktion till de regler som gäller för offentlig upphandling. Den ger dig också en förståelse för hur du ska ställa relevanta krav och förhålla dig till leverantörerna på marknaden.

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2021-03-03 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Webbkurs: Introduktion i offentlig upphandling - LOU
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  IT-upphandlingar i praktiken, tre dagar

  I stort sett alla verksamheter är idag beroende av att använda it-stöd. Kvaliteten hos it-systemen och it-tjänsterna har också stor påverkan på kvaliteten i det arbete som utförs men också på arbetsmiljön i stort. Detta innebär att upphandlingar av it-stöd ofta blir komplexa med många faktorer och krav att ta hänsyn till. Det ställer höga krav på upphandlaren att utforma upphandlingsdokumentationen så att både beställare och användare får sina behov tillgodosedda, men även så att leverantörer finner det intressant att lämna ett konkurrenskraftigt anbud.

  Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen att erbjudas som distansundervisning under 2021 och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan. Deltagare som önskar delta på distans kommer att få en länk skickad via e-post dagen innan som utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsaren Google Chrome..

  Publicerad: 2020-03-10 | Senaste ändringen:2021-04-16 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // IT-upphandlingar i praktiken, tre dagar
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Avtalshantering

  Upphandlingsprocessen fyller en central roll i relation till avtalshanteringen ur ett proaktivt perspektiv eftersom det avtal som tillkommer härigenom avgör i vilken utsträckning det finns förutsättningar för en ändamålsenlig avtalsförvaltning. Ur ett mer reaktivt perspektiv är det samtidigt kritiskt att ha en effektiv avtalsförvaltning och uppföljning på plats som säkerställer en avtalsenlig leverans.

  Juridiken sätter upp ramar för vad som går och i vissa fall måste göras ur ett avtalshanteringsperspektiv. Häri ingår både den reglering som tar sikte vad som krävs i samband med upphandlingens genomförande och den reglering som föreskriver hur vi ska hantera avtalet efter avtalstecknandet och under vilka premisser och till vilken omfattning vi får tillåta avsteg eller ändringar av avtalet utan att en ny upphandling behöver genomföras.

  Även processen och metoden avgör dock i vilken utsträckning avtalshanteringen blir framgångsrik eftersom dessa moment är avgörande för det faktiska utfallet. Den här kursen tar sikte på samtliga ovanstående moment.

  Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen även att erbjudas som distansundervisning under 2021, och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan. Deltagare som önskar delta på distans kommer att få en länk skickad via e-post dagen innan utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsaren Google Chrome

  Publicerad: 2019-10-21 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Avtalshantering
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Upphandling av entreprenader, AMA

  Entreprenadupphandlingar är ofta komplicerade, tar lång tid och omfattar stora summor. Under dagen lär du dig grunderna i AMA-systemet, att ta fram ett komplett underlag, hur du gör för att säkerställa ett bra resultat och undvika vanliga fällor. Utbildningen avser byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader enligt AMA.

  Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen även att erbjudas som distansundervisning under 2021, och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan. Deltagare som önskar delta på distans kommer att få en länk skickad via e-post dagen innan utbildningen genomförs. Via länken kommer deltagarna kunna följa den direktsända undervisningen. Deltagare på distans rekommenderas använda webbläsaren Google Chrome.

  Publicerad: 2019-10-11 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Upphandling av entreprenader, AMA
 • Adda AffärsConcept Utbildning

  Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

  Utbildningen är en fortsättning på Introduktion LOU dag 1. Du kan även då denna dag fristående och/eller tillsammans men LOU dag 1. Under dagen lär du dig grunderna i hur du utformar effektiva och ändamålsenliga upphandlingsdokument.

  Med anledning av den situation som uppstått på grund av Covid-19 kommer utbildningen endast att erbjudas som distansundervisning under 2021, och då till ett reducerat pris. För att delta på distansundervisning anmäl dig till Delta digitalt nedan.

  Publicerad: 2019-10-11 | Senaste ändringen:2021-09-28 Hem // Utbildningar och Webbinarier // Utbildning offentlig upphandling // Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag

Gå till sida: Föregående , 1 , 2 (denna sida) , 3 Nästa