Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Så fungerar STIC

Stockholms Inköpscentral bygger på samarbete och samverkan. Förutom de deltagande kommunerna som är organiserade i en arbetsgrupp för strategiska frågor, ingår också en sammankallande regionchef och en styrgrupp. Löpande tillsätts avtalsgrupper vid upphandlingsprocessen.

STIC avtal_495x.jpg

Stockholms Inköpscentral (STIC) ingår rent organisatoriskt i Adda Inköpscentral. Skillnaden mellan oss och Inköpscentralen är att vi driver ett samarbete mellan flera Stockholmskommuner och tar fram regionala ramavtal utefter deras behov medan Inköpscentralen främst upphandlar nationella ramavtal.

Våra avtal kan vara både i STICs namn eller i form av ett ombudsavtal. Båda formerna av avtal kan användas av kommuner som är anslutna till STIC. Liksom Inköpscentralen tar STIC ut en provisionsintäkt på de avtal som kommunerna använder. Det är en administrativ ersättning för att täcka kostnaderna för arbetet i samband med en upphandling.

STICs styrgrupp

Vår styrgrupp består av representanter från de deltagande kommunernas kommunledningar och chefen för Affärsområde Ramavtal. Styrgruppen beslutar om viktiga strategiska frågor för samarbetet som rör t.ex. budget och ekonomisk modell. Det är även styrgruppen som avgör storleken på provisionsintäkten.

Regionchef för samarbete och upphandling

Helhetsansvaret för STIC ligger hos vår regionchef som samordnar och kallar till olika typer av möten inom samarbetet och upphandlingsprocesserna. I takt med att fler kommuner anslutit sig till STIC har vi utöver regionchefen även växt med ytterligare två medarbetare.

Arbetsgrupp med upphandlingschefer

STIC har också en arbetsgrupp som består av kommunernas upphandlingschefer som tillsammans tar fram förslag på upphandlingar och diskuterar andra strategiska frågor för STIC. Det är du som är medlem i STIC som påverkar vilka upphandlingar vi ska genomföra och din röst framförs genom arbetsgruppen. Därför lyfter den ständigt nya områden till diskussion.

Avtalsgrupper för respektive upphandling

Inför varje upphandling utser vi en avtalsgrupp som består av personer med verksamhetsnära kompetens och expertis. Avtalsgruppens uppdrag är att bidra till kravspecifikationen.

Workshops för förslag på upphandlingar

Ibland genomför vi workshops där du som representant från olika verksamheter inom kommunerna kan delta. Under workshoparna tar vi fram en lista med förslag för samordnade upphandlingar inom såväl sociala som tekniska områdena. Vilka förslag från listan som sedan ska genomföras diskuterar arbetsgruppen.

Genomförande av upphandling

När en kravspecifikation är klar genomför vi upphandlingen och tar fram ett avtal.

Kontakt

Kontakt person bild

Gabriella Lundin

Regionchef, Stockholms Inköpscentral STIC
08 709 59 38
072 723 89 11