Adda

Planerade och pågående upphandlingar STIC

Denna sida ger en överblick över STIC:s planerade och pågående upphandlingar. Du får även information om en upphandling är annonserad, överprövad eller blivit avbruten i listan nedan.

Det här är STIC

Vi driver upphandlingsarbetet i Stockholm.

Så fungerar STIC

Samarbete och samverkan mellan Stockholms kommuner.