Är det inte vår lagstiftning som ofta blir ett hinder för att förändra de offentliga verksamheterna?

Lagstiftning kan vara ett av flera hinder. Intressant nog verkar detta hanteras mycket olika från en offentlig organisation till en annan.