Hur kommer AI att "träffa" oss i kommunerna?

På flera olika sätt, som t.ex:

  • Genom att leverantörer implementerar AI i era befintliga system.
  • Genom att ni tillgängliggör data som andra kan ta fram lösningar på.
  • Genom att ni själva internt skaffar förmågan att utveckla AI-lösningar på er data och system.

Det viktigaste är att kommunen själv har en uppfattning om hur man vill använda AI. Det är bättre att ha en strategi tidigt än att organiskt skapa en stor fragmentering.