Jag arbetar i en kommun som är så operativt upptagna med att lösa våra uppgifter att vi inte har tid att utforska AI. Har du något tips på hur man ska tänka när man investerar tid till detta?

Som anställd inom en kommun är det troligen svårt att lösa det individuellt. En förhoppning är att ledningen ser helheten och prioriterar mellan t.ex. förvaltning och utveckling. Flera kommuner klarar uppenbarligen denna prioritering.