Vad ser du som hinder för att jobba mer nationellt med våra utmaningar som ofta är gemensamma över kommungränserna?

En mycket viktig frågeställning. Uppsidan att jobba mer nationellt är troligen mycket stor. Ofta betraktas det kommunala självstyret som ett hinder, men det finns naturligtvis inga formella hinder för att samarbeta. En orsak kan vara kulturella orsaker som leder till att många initiativ och samarbeten inte materialiseras i verkliga resultat.