Vi använder cookies

På adda.se använder vi cookies (kakor) för att underlätta och förbättra din användning på vår webbplats. Cookies är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon, surfplatta eller annan enhet när du besöker adda.se. De finns för att förbättra webbplatsen för dig, till exempel för att kunna anpassa adda.se efter dina önskemål och val. 

Vilka cookies vill du tillåta?
Inställningar för cookies

Cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera, till exempel sessions-ID som vårt webbhotell är beroende av.

Låter oss samla information om ditt besök på webbplatsen — till exempel vilken webbläsare du använder och eventuella kodfel du råkat ut för — med syfte att förbättra den.

Adda

Finansiering av digitalisering

Med utgångpunkt i de utmaningar som samhället står inför så blir finansiering av digitalisering - ekonomin - central för att ta tillvara möjligheterna med digitalisering.

Datum: 5 december
Tid: 09.00 - 12.00
Plats/ort: Digitalt via Teams
Type: Fördjupningsseminarium

Digitaliseringen bär med sig unika möjligheter att införa smarta och resurseffektiva arbetssätt, skapa en mer sammanhållen offentlig sektor för invånare, öka innovation och konkurrenskraft men även att bidra till välfärdens aktörer som attraktiva arbetsgivare i framkant. Vid sidan av den demografiska utvecklingen och den ökade bristen på arbetskraft står välfärden också inför ökade ekonomiska utmaningar. 

För att säkerställa ändamålsenlig digitalisering av offentlig sektor krävs förändring av existerande finansieringsmodeller. Dagens finansieringsmodeller tenderar att underutnyttja investeringsinstrumentet och brister i ändamålsenlighet. 

Medverkande

 • Annika Wallenskog, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Regioner
 • Johan Magnusson, professor, Swedish Center for Digital Innovation 
 • Listan kompletteras med ytterligare talare 

Målgrupp

 • Ledningsgrupper
 • Ekonomidirektörer, ekonomichefer
 • Funktioner som verkar inom ekonomi och controlling
 • Chefer och ledare
 • Strateger, verksamhetsutvecklare, projektledare
 • Funktioner som verkar inom digitaliseringsfrågor och IT

Moderatorer

 • Julia Larsson, teamledare digitalisering och innovation, Adda Kompetens
 • Fredrik Carlsson, strateg, SKR

Detta seminarium arrangeras inom ramen för Kompetensforum för digital mognad. Seminariet är kostnadsfritt för de organisationer som är medlemmar i Kompetensforum, för övriga utgår en avgift på 500 kronor.

Anmälan

Kontakt person bild

Julia Larsson

Teamledare för digitalisering och innovation
Adda Kompetens
08 709 55 72
072 176 19 26