Vad är anbudstid?

Anbudstid är den tidsperiod under vilken, du som leverantör, kan lämna anbud (även kallat offert) på en uppphandling