Jag får felmeddelande när jag laddar upp excelfilen

Kontrollera att du angivit rätt uppgift enligt instruktionen på sidan. Rätta eventuellt felaktiga värden, spara på nytt och försök ladda upp igen.

Kontrollera även att ingen summering eller formler finns med i filen och ta bort eventuellt text som inte fanns med i ursprungsfilen.