Vad händer om jag glömmer att rapportera?

Vi skickar ut en påminnelse med länk den 26:e i varje månad. Om du inte rapporterar alls, kan vi komma att vidta åtgärder enligt avtalet.