Varför går det inte att öppna länken igen?

Det betyder att ni redan har skickat in redovisningen för perioden och därav är länken förbrukad.