Vem är UM och UE som ofta nämns i ramavtalens stödbilagor?

UM står för Upphandlande myndighet och UE Upphandlande enhet, det vill säga de som använder våra ramavtal.