Vad är avtalsspärr?

Avtalsspärr betyder att det är förbjudet att teckna avtal under viss tid. Under denna tidsfrist, som är minst tio dagar, kan tilldelningsbeslutet överprövas hos Förvaltningsrätten.