Vad är ett tilldelningsbeslut?

Ett tilldelningsbeslut är det beslut som fastställer vilken/vilka anbudsgivare (leverantörer) som vunnit upphandlingen. Tilldelningsbeslutet ska också ange skälen för beslutet.