Vad är avtalsspärr?

Avtalsspärr betyder att det är förbjudet att teckna avtal under viss tid. Har ett tilldelningsbeslut meddelats till leverantörerna elektroniskt gäller avtalsspärren i minst tio dagar. Under denna tidsfrist kan tilldelningsbeslutet överprövas av dig som leverantör hos Förvaltningsrätten.