Vad är ett anbud?

Vill du bli ramavtalsleverantör på något av våra ramavtal lämnar du ett anbud när upphandlingen annonseras. Anbudets innehåll blir grund för bedömningen av dig som leverantör och om du uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Anbudet är bindande, hur länge ska framgå i förfrågningsunderlaget.