Vad är skillnaden mellan avropsanmälan och avrop/att avropa?

Avropsanmälan är steg 1 i att använda ett ramavtal. Den bekräftar intresse av ramavtalet. Steg 2 är själva avropet och beställningen.