Vem är anbudsgivare?

Alla leverantörer som lämnar anbud på en upphandling är anbudsgivare.