Måste vi köpa vårt behov av en viss vara, tjänst eller byggentreprenad från Inköpscentralens ramavtal som vi omfattas av? Eller får vi göra en egen upphandling för att täcka behovet, dvs. trots att vi skulle kunna använda Inköpscentralens ramavtal?

Ett ramavtal innebär en rätt för de avropsberättigade myndigheterna att få köpa varor, tjänster eller byggentreprenader från ramavtalet till de villkor som anges i ramavtalet. Det är alltså ingen skyldighet att använda det. Det betyder i sin tur att inget hindrar en upphandlande myndighet att göra en egen upphandling trots att myndigheten är avropsberättigad på Inköpscentralens ramavtal. En och samma myndighet kan därför samtidigt ha flera avtal som täcker behovet av samma typ av varor, tjänster eller byggentreprenader.

Detta gäller för Inköpscentralens samtliga ramavtal utom vissa vaccinavtal. Vi rekommenderar att ni, som har rätt att avropa från dessa avtal, läser villkoren eller kontaktar Inköpscentralens kundsupport innan ni beslutar att genomföra en egen upphandling.

Det är också möjligt att göra ett delvis avsteg från ett ramavtal, exempelvis för ett visst delområde, och täcka sitt behov genom en separat upphandling för just detta område.