Jag vill inte visa andra konkurrenter mina priser eller anbudsuppgifter, hur gör jag då?

Du har möjlighet att begära sekretess på uppgifter i ditt anbud. Läs mer under 2.6-2.8 i förfrågningsunderlaget för utförlig beskrivning.