Kommer andra kunna se vilka frågor vi har ställt?

Dom kommer att se själva frågan, men inte vem som har ställt den. Vi är noga med att avidentifiera frågeställaren innan vi publicerar frågor och svar.