Måste jag använda TendSign?

Ja, här hittar du som anbudsgivare, all information om upphandlingen. Du ser de eventuella frågor som ställs och de svar som Inköpscentralen lämnar. Vid anbudslämnandet får du även en automatisk kontroll av att samtliga frågor ställda i förfrågningsunderlaget är besvarade.
Tänk på att: Om du som anbudsgivare inte hämtar ut förfrågningsunderlaget i TendSign utan på annat sätt, kan Inköpscentralen inte garantera att du som anbudsgivare får del av all information om upphandlingen (som eventuella förtydliganden samt frågor och svar) under anbudstiden.