När är sista dag att ställa frågor/begäran om förtydliganden eller kompletteringar?

Sista dag att ställa frågor/begäran om förtydliganden eller kompletteringar är 10 dagar innan sista anbudsdag.