Vad avgör vilka anbudsgivare som ni tecknar ramavtal med?

Det varierar beroende på vilket delområde som avses. Miniminivån för alla delområden är att samtliga obligatoriska krav uppfylls. När de obligatoriska kraven kontrollerats utvärderar vi anbuden utifrån uppställda utvärderingskriterier (i förekommande fall) och viktas (värderas) mot anbudets pris. Om utvärderingskriterier inte finns inom ett delområde är det de obligatoriska kraven och lägst pris som avgör. Antal leverantörer som antas varierar också beroende på delområde. Se mer under förfrågningsunderlagets 2.11.3