Vad innebär det att lämna anbud?

Det innebär att ditt företag har möjlighet att bli antagen som ramavtalsleverantör till Adda Inköpscentral. Vi har ca 1 150 stycken upphandlande myndigheter (kommuner, regioner och deras bolag) ansluta till oss idag. Dessa har då möjlighet att köpa varor/tjänster från ditt företag (beroende på vilket geografiskt område du väljer att lämna anbud i). En del upphandlande myndigheter vill göra egna lokala/regionala upphandlingar istället för att använda vårt ramavtal, vilket de har rättighet att göra.